#kompetanseInntatt...

#kompetanseInntatt…

RASP avholdt i dag, 19.05.16, introduksjonskurs med tema «Forståelse og behandling av spiseforstyrrelser»

Professor Øyvind Rø ledet deltagerne gjennom en dag med spennende program, og avrundet det hele med en meget spennende vri!

Øyvind Rø foreleser

Prof. Øyvind Rø foreleser

På programmet sto; en utredning av spiseforstyrrelser (SPF) (hvilke diagnoser har vi, og hva særpreger disse), forekomst av de ulike spiseforstyrrelser, en presentasjon av behandlingforløp og prognoser for tilfriskning, en presentasjon av komorbiditet, og dessuten ble det også satt fokus på behandlere (hvilke egenskaper og profesjon er sentrale) og ulike former for behandlingstilbud med dokumentert effekt.

 

Spiseforstyrrelser -en kortsiktig løsning, men en langvarig låsning

 

Med flere helsesøstre representert, var det også på sin plass å presentere behandlingsmodell av «stepped care»:

FullSizeRender (2)

Den indre dialogen..

  1. Selvhjelpsprogrammer (lite utviklet i Norge)
  2. Primærhelsetjeneste (fastleger, helsesøstre)
  3. Psykiatrisk poliklinikk
  4. Psykiatrisk behandling
  5. Spesialenhet for behandling av Spiseforstyrrelser

Prof. Rø løftet også fram en del av utfordringene i forståelsen og behandlingen av SPF. Det er vanskelig å anslå hvor mange som er rammet av SPF: anslagene spriker og er ofte basert på usikre kalkulasjoner. Det antydes at forekomsten av SPF har økt noe etter revisjonen av DSM i 2013. Samtidig finnes det en kritikk rundt diagnoseendringene som ble gjort fra DSM-IV til DSM-5:

FullSizeRender (3)I behandlingsapparatet har det dessuten pågått en langvarig diskusjon rundt den mest optimale tilnærming i behandling:

Symptomreduksjon Vs bearbeiding av bakenforliggende forhold? Somatisk fokus Vs psykologisk fokus?

Avslutningsvis for denne seminardagen, foretok prof. Rø en levende dialog med en inneliggende pasient foran fullsatt auditorium. Pasientens egne uttalelser, levendegjorde flere erfaringer, refleksjoner, holdninger og tanke/handlings mønstre, som på annen måte ville være vanskelig å få fram. Svært modig gjort av både prof. Rø og ikke minst pasienten selv!

Takk til RASP for godt gjennomført seminardag; et fantastisk, gratis (!) tilbud med tilhørende herlig servering!