Alene og sammen; Nasjonal konferanse om allianse i behandlingen av spiseforstyrrelser

Alene og sammen; Nasjonal konferanse om allianse i behandlingen av spiseforstyrrelser ble arrangert i forbindelse med årsmøtet i Norsk selskap for spiseforstyrrelser.

Foredrag:

  • Kognitiv terapi, Forsknings – og fagutviklingskoordinator Torkil Berge
  • Dialektisk Atferdsterapi (DBT), Professor dr. med. Lars Mehlum
  • Psykodynamisk psykoterapi, Professor dr. med. og overlege Finn Skårderud
  • Mentaliseringsbasert terapi (MBT), Finn Skårderud og psykolog Bente Sommerfeldt
  • Allianse og de mest alvorlig syke, Ass. seksjonsleder Tove Frøyland
  • Allianse med både barn/ungdom og foreldre – utfordringer for terapeuten, Dr. psychol. og psykologspesialist Birgit Svendsen
  • Allianser og allierte i fagfeltet spiseforstyrrelser – 30 års historie og 30 års prediksjon, Professor dr. psychol. og psykologspesialist Jan H. Rosenvinge

Evaluering kull 3 «Kropp og selvfølelse»

Evaluering av programmet Kropp og selvfølelse i Helse Vest – et kompetanseutviklingsprogram for helsepersonell som behandler pasienter med spiseforstyrrelser.

Kropp og selvfølelse startet kull 3 i mars 2008 og programmet gikk over 3 semestre. Kullet bestod av 43 helsesøstre fra Helse Vest. Programmet bestod av 13 seminardager og 1 veiledningsdag. Det ble gjennomført skriftlig anonym evaluering av alle seminardagene og alle veiledningsdagene i programmet. Fortsett å lese «Evaluering kull 3 «Kropp og selvfølelse»»

Emnekurs:  Spiseforstyrrelser i førstelinjetjenesten, mars 2009

Emnekurs på Bardøla Høyfjellshotell på Geilo 16. til 18. mars 2009. Nærmere informasjon og påmelding.

Bardøla høyfjellshotell, Geilo, fra 160309 til 180309

Målgruppe: Leger i førstelinjetjenesten.

Fortsett å lese «Emnekurs:  Spiseforstyrrelser i førstelinjetjenesten, mars 2009»

Referat emnekurs Kropp og selvfølelse

Historiens første kull av fastleger i Kropp og selvfølelse er nå utdannet.

Kropp og selvfølelse i Helse Vest arrangerte for første gang emnekurset Spiseforstyrrelser i førstelinjetjenensten 27. til 29. august i år. Emnekurset var åpent for fastleger fra hele landet. For å kunne legge til rette for mest mulig interaktiv undervisning var det planlagt maks 20 deltakere. Dette første kullet bestod av 9 fastleger. De fikk være med på tre interessante dager om hvordan utrede og behandle pasienter med spiseforstyrrelser i førstelinjetjenesten.

Fortsett å lese «Referat emnekurs Kropp og selvfølelse»

Prioriteringskriterier for spiseforstyrrelser

Sosial- og helsedirektoratet starter arbeid å med å utvikle anbefalte prioriteringskriterier for pasienter med spiseforstyrrelser. Det vil bli gjennomført høring i helseregionene. Nasjonalt klinisk nettverk for behandling av spiseforstyrrelser utarbeidet forslag til prioriteringskriterier våren 2005.

I forbindelse med innføring av Lov om pasientrettigheter utarbeidet Nasjonalt klinisk nettverk for behandling av spiseforstyrrelser (NKSN) prioriteringskriterier ved spiseforstyrrelser våren 2005. Det ble først å utnevnt to arbeidsgrupper, en for barne- og ungdom og en for voksne. Gruppene kom sammen 6. og 7. februar 2005.

Fortsett å lese «Prioriteringskriterier for spiseforstyrrelser»