Norsk selskap for spiseforstyrrelser

Norsk selskap for spiseforstyrrelser er en sammenslutning av behandlere og forskere som arbeider med spiseforstyrrelser. Selskapet ble stiftet i Bergen 6. februar 1998. Etter en lengre periode med lite aktivitet ble selskapet revitalisert under årsmøte ved Norges Idrettshøyskole i oktober 2015.

Norsk selskapet for spiseforstyrrelser har som formål å utvikle og systematisere kunnskapen om spiseforstyrrelser, samt fremme effektive strategier for forebygging og behandling.

Jorunn Sundgot Borgen
Jorunn Sundgot-Borgen

Gjeldende styre (pr 2017):

 

monica
M.Klungland Torstveit
Kristin Stedal
Kristin Stedal
Tone Anita Østrådt
Therese Fostervold Mathisen
kristinstørby
K. Størby Ueland

 

 

karianne-vrabel
Karianne Vrabel

 

 

Kethe M.E. Engen

 

Vedtekter for gjenopprettet Norsk selskap for spiseforstyrrelser 2015

Norsk selskap for spiseforstyrrelser er en del av Nordisk selskap for Spiseforstyrrelser, NEDS.

Tidligere styremedlemmer (2015-2017): Solfrid Bratland-Sanda, F.M.Kahlisto.

Medlemskap

Medlemskap i Norsk selskap for spiseforstyrrelser er åpent for behandlere, forskere eller studenter som beskjeftiger seg med spiseforstyrrelser. Organisasjonsmedlemskap er tilgjengelig for forskningsinstitusjoner, foreninger og brukerorganisasjoner.

 Årskontingent:

  • Ansatte/forskere/behandlere/fagpersoner: kr 200,-
  • Studenter: kr 100,-
  • Foreninger/forskningsinstitusjoner/brukerorganisasjoner: kr 1000,-

Innbetales til:

Konto: 60390571944,  hvert år innen 31.1