Norsk selskap for spiseforstyrrelser

Norsk selskap for spiseforstyrrelser er en sammenslutning av behandlere og forskere som arbeider med spiseforstyrrelser. Selskapet ble stiftet i Bergen 6. februar 1998. Etter en lengre periode med lite aktivitet ble selskapet revitalisert under årsmøte ved Norges Idrettshøyskole i oktober 2015.

Norsk selskapet for spiseforstyrrelser har som formål å utvikle og systematisere kunnskapen om spiseforstyrrelser, samt fremme effektive strategier for forebygging og behandling.

Jorunn Sundgot Borgen
Jorunn Sundgot-Borgen

Gjeldende styre (pr 2018):

 

 • Styremedlemmer:
  • Therese Fostervold Mathisen, nestleder (Ernæringsfysiolog og Post-doktor ved NIH)
  • Kethe Marie Elgesem Engen,  sekretær (PhD-stipendiat ved NIH)
  • Tone Seim Fuglset, medlem (Post-doktor ved Klinikk for psykisk helse og rus, Møre og Romsdal)
  • Bent Egil Bergestuen, medlem (Psykiatrisk sykepleier, Sykehuset innlandet, enhet for SPF)
  • Kristin Størby Ueland, medlem (Selvstendig terapeut i behandling av spiseforstyrrelser, Tønsberg)
  • Kristin Stedal, medlem (PhD, Seniorforsker, Regional seksjon spiseforstyrrelser, Oslo Univ.sykehus)
  • Linnea Ahlstrand, varamedlem, (psykolog ved Modum Bad)
Therese Fostervold Mathisen
Kethe M.E. Engen
Tone Seim Fuglset
Bent Egil Bergestuen
kristinstørby
K. Størby Ueland
Kristin Stedal
Linnea Ahlstrand

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtekter for gjenopprettet Norsk selskap for spiseforstyrrelser 2015

Norsk selskap for spiseforstyrrelser er en del av Nordisk selskap for Spiseforstyrrelser, NEDS.

Tidligere styremedlemmer :
2016-2018: Tone Anita Østrådt, Monika Klungland Torstveit
2015-2017: Solfrid Bratland-Sanda, F.M.Kahlisto.

Medlemskap

Medlemskap i Norsk selskap for spiseforstyrrelser er åpent for behandlere, forskere eller studenter som beskjeftiger seg med spiseforstyrrelser. Organisasjonsmedlemskap er tilgjengelig for forskningsinstitusjoner, foreninger og brukerorganisasjoner.