Norsk selskap for spiseforstyrrelser

Norsk selskap for spiseforstyrrelser er en sammenslutning av behandlere og forskere som arbeider med spiseforstyrrelser. Selskapet ble stiftet i Bergen 6. februar 1998. Etter en lengre periode med lite aktivitet ble selskapet revitalisert under årsmøte ved Norges Idrettshøyskole i oktober 2015.

Norsk selskapet for spiseforstyrrelser har som formål å utvikle og systematisere kunnskapen om spiseforstyrrelser, samt fremme effektive strategier for forebygging og behandling.

Jorunn Sundgot Borgen
Jorunn Sundgot-Borgen

Gjeldende styre (pr 2018):

 

 • Styremedlemmer:
  • Therese Fostervold Mathisen, nestleder (Ernæringsfysiolog og Post-doktor ved NIH)
  • Kethe Marie Elgesem Engen,  sekretær (PhD-stipendiat ved NIH)
  • Tone Seim Fuglset, medlem (Post-doktor ved Klinikk for psykisk helse og rus, Møre og Romsdal)
  • Bent Egil Bergestuen, medlem (Psykiatrisk sykepleier, Sykehuset innlandet, enhet for SPF)
  • Kristin Størby Ueland, medlem (Selvstendig terapeut i behandling av spiseforstyrrelser, Tønsberg)
  • Kristin Stedal, medlem (PhD, Seniorforsker, Regional seksjon spiseforstyrrelser, Oslo Univ.sykehus)
  • Karianne Vrabel, varamedlem, (PhD, psykolog og forsker ved Modum Bad)
Therese Fostervold Mathisen
Kethe M.E. Engen
Tone Seim Fuglset
Bent Egil Bergestuen
kristinstørby
K. Størby Ueland
Kristin Stedal
karianne-vrabel
Karianne Vrabel

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtekter for gjenopprettet Norsk selskap for spiseforstyrrelser 2015

Norsk selskap for spiseforstyrrelser er en del av Nordisk selskap for Spiseforstyrrelser, NEDS.

Tidligere styremedlemmer :
2016-2018: Tone Anita Østrådt, Monika Klungland Torstveit
2015-2017: Solfrid Bratland-Sanda, F.M.Kahlisto.

Medlemskap

Medlemskap i Norsk selskap for spiseforstyrrelser er åpent for behandlere, forskere eller studenter som beskjeftiger seg med spiseforstyrrelser. Organisasjonsmedlemskap er tilgjengelig for forskningsinstitusjoner, foreninger og brukerorganisasjoner.