Nytt styre i Norsk selskap for spiseforstyrrelser

I styremøte 17.01.03 ble Finn Skårderud valgt til ny leder.

I konstituerende styremøte i Norsk selskap for spiseforstyrrelser 170103 ble det avgjort at Spesialist i psykiatri Finn Skårderud overtar lederfunksjonen i selskapet. Det nye styret består ellers av Psykolog Torunn Beate Berge, Spesialist i indremedisin og endokrinologi Stein Frostad, Klinisk psykolog Kari-Brith Thune-Larsen, NFR stipendiat Einar Kjelsås, Professor Jan Rosenvinge, og Psykolog Karianne Vrabel. Spesialist i psykiatri Øivind Rø og Lege Bjørn Chr. Østberg gikk ut av styret. Fortsett å lese «Nytt styre i Norsk selskap for spiseforstyrrelser»

Innkalling til årsmøte 2002

Årsmøtet blir holdt på Modum Bad samtidig med Konferanse om spiseforstyrrelser, 10.-11. oktober 2002. Josie Geller fra St. Paul’s Hospital, Vancouver, Canada snakker om motivasjon. I tillegg markeres 10 års behandlingserfaring ved Modum Bad 9. oktober med foredrag av Helseminister Dagfinn Høybråten og psykiater Finn Skårderud. Fortsett å lese «Innkalling til årsmøte 2002»