Kan trening og kostoldsterapi fungere som behandling for bulimia nervosa og overspisingslidelse?

Mellom 2014-2016 har F.A.K.T prosjektet rekruttert behandlings villige kvinner med diagnosen bulimia nervosa eller overspisingslidelse. I prosjektet har problemstillingen vært; kan trenings- og kostholdsterapi fungere som et egnet og vellykket behandlingstilbud til denne målgruppen? Fortsett å lese «Kan trening og kostoldsterapi fungere som behandling for bulimia nervosa og overspisingslidelse?»

Ikke syk nok? Panelsamtale i regi av Spiseforstyrrelsesforeningen

05.april inviterte Spiseforstyrrelse foreningen til åpen panelsamtale ved Litteraturhuset i Oslo. I innbydelsen sto det: Behandling av spiseforstyrrelser har den siste tiden fått mye oppmerksomhet i media, ventetiden er for lang og mange får ikke den hjelpen de trenger. Det er på tide å løfte diskusjonen et hakk og se på hva vi kan gjøre for å forhindre at noen må være døden nær før de får hjelp.

Her følger et lite kort referat fra panelsamtalen! Fortsett å lese «Ikke syk nok? Panelsamtale i regi av Spiseforstyrrelsesforeningen»