Det kan bli vanskelig ikke å få lov å bevege seg, samtidig som det er et krav til å gå opp i vekt!

I dagens Dagbladet får du innblikk i flere av prosjektene som forskergruppen ved Seksjon for idrettsmedisin, NIH, jobber med. Fortsett å lese «Det kan bli vanskelig ikke å få lov å bevege seg, samtidig som det er et krav til å gå opp i vekt!»

Hvorfor bør man tillates å trene under behandlingen av spiseforstyrrelser?

Finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening

Fysisk aktivitet brukes i både forebygging og behandling av en rekke psykiske og fysiske lidelser. Likevel har det i lang tid vært stor motstand mot å bruke trening som en aktiv del av behandlingen av spiseforstyrrelser, og i aktivitetshåndboken står ikke disse lidelser en gang nevnt. Fortsett å lese «Hvorfor bør man tillates å trene under behandlingen av spiseforstyrrelser?»

Velkommen til Nordisk kongress for spiseforstyrrelser!

«Welcome to the 12th Nordic Eating Disorder Conference in Reykjavik, Iceland in september 2018!»
Les videre velkomsten som er sendt ut sentralt fra lederen i det islandske selskap for spiseforstyrrelser. Fortsett å lese «Velkommen til Nordisk kongress for spiseforstyrrelser!»