Dette er NSFSF

Norsk selskap for spiseforstyrrelser er en forening for klinikere og forskere innen fagfeltet som omhandler forebygging og behandling av spiseforstyrrelser.

Vi jobber for å gjøre kunnskap om spiseforstyrrelser mer tilgjengelig gjennom seminar/foredrag, kongressaktivitet, samarbeide med interesseforeninger og via formidling i ulike medier.