Dette er NSFSF

Norsk selskap for spiseforstyrrelser er en forening for klinikere og forskere innen fagfeltet som omhandler forebygging og behandling av spiseforstyrrelser. Vi jobber for å gjøre kunnskap om spiseforstyrrelser mer tilgjengelig gjennom seminar/foredrag, kongressaktivitet, samarbeid med interesseforeninger og formidling i ulike medier.

Les mer om våre aktiviteter under NYHETER i menyen. Vi formidler også via Facebook og X/Twitter.