Årsmøtet blir holdt på Modum Bad samtidig med Konferanse om spiseforstyrrelser, 10.-11. oktober 2002. Josie Geller fra St. Paul’s Hospital, Vancouver, Canada snakker om motivasjon. I tillegg markeres 10 års behandlingserfaring ved Modum Bad 9. oktober med foredrag av Helseminister Dagfinn Høybråten og psykiater Finn Skårderud.

KONFERANSE OM SPISEFORSTYRRELSER
med årsmøte i Norsk selskap for spiseforstyrrelser
MODUM BAD 10.-11. oktober

Når pasienten ikke vil!
Hvordan møte pasienter med manglende motivasjon?

Foreleser:
Josie Geller
Forskningsleder ved Eating Disorder Program, St. Paul`s Hospital,Vancouver, Canada.

Internasjonalt kjent foreleser om hvordan arbeide for øke motivasjonen for forandring og terapeutens holdninger i møte med alvorlig spiseforstyrrelser.

Arrangør: Modum Bad i samarbeid med Norsk selskap for spiseforstyrrelser

Målgruppe: Helsepersonell i primærhelsetjenesten, psykiatriske poliklinikker, psykiatriske institusjoner og medisinske avdelinger.

Ved Modum Bad har det vært et spesialisert behandlingsprogram for pasienter med spiseforstyrrelser i ca. 10 år. Dette vil bli markert med fordrag åpne for publikum onsdag 9. okt. dagen før konferansen med følgende program:

kl. 18.30 Åpning v/ overlege Øyvind Rø
kl. 18.45 Helseminister Dagfinn Høybråten
«Spiseforstyrrelser – utfordringer for helsevesenet»
kl. 19.40 To tidligere pasienter snakker om sine erfaringer
kl. 20.15 Psykiater Finn Skårderud
«Kroppen som språk – filosofiske smuler fra en kliniker»

Seminardeltakerne er velkommen til å delta.

Seminarprogram:

Torsdag 10. oktober:

Fra kl 08.30 Registrering – kaffe og kringle.
kl. 09.30 Kort velkomsthilsen.
Presentasjon av foredragsholder.
kl 09.45 Josie Geller
kl 11.30 Pause
kl 11.45 J. Geller forts.
kl 13.00 Middag
kl 14.00 Gruppearbeid
kl 15.30 Kaffe.
kl 15.45 J. Geller forts.
kl 17.00-17.45 Årsmøte i Norsk Selskap for Spiseforstyrrelser
kl 17.45 Kveldsmat.
kl 19.00 Konsert

Fredag 11. oktober

kl 09.00 Josie Geller
kl 10.30 Kaffe m/wienerbrød
kl 10.45 J. Geller forts.
kl 11.30 Gruppearbeid
kl 13.00 Lunsj
kl 13.45 Josie Geller forts.
kl 14.45 Oppsummering/avslutning

Forbehold om endringer i programmet.