Fjerde nordiske konferanse om spiseforstyrrelser ble avholdt i Lund i Sverige 29.-31. mai. Det ble valgt nytt styre under konferansen i Lund i mai. Susanne Lunn fra Danmark ble gjenvalgt som leder.

Styret i Nordisk selskap for spiseforstyrrelser

Susanne Lunn Øyvind Rø Kristian Rokkedal
Susanne Lunn (leder) Øyvind Rø Kristian Rokkedal
Kari-Brith Thune-Larsen Karin Enzell Barbro Johansson
Kari-Brith Thune-Larsen Karin Enzell Barbro Johansson
Jan Rosenvinge Ulf Wallin Mette Waadegaard
Jan Rosenvinge Ulf Wallin (suppleant) Mette Waadegaard (suppleant)