Invitasjon til forskningsseminar 9. oktober 2002 på Modum Bad

Målsetting: Stimulere til forskning om spiseforstyrrelser i Norge og se på mulighetene for å danne et forskningsnettverk innen spiseforstyrrelser i Norge.

Målgruppe: Forskerer som er i gang med forskningsprosjekter innen spiseforstyrrelser

Fagpersoner som planlegger forskningsprosjekter innen spiseforstyrrelser
Ledere ved institusjoner der spiseforstyrrelser behandles

Arrangør: Modum Bads Forskningsinstitutt.

Program:

10.00 Velkommen
v/ forskningsleder ved Modum Bad E. W. Martinsen
10 .15 Psykolog Claes Norring, Örebro: » Erfaringer av forskningssamarbeid innen spiseforstyrrelser i Sverige.» Informasjon om SUFSA og RIKSÄT»
11.15 Professor Jan Rosenvinge, Tromsø: «Betydningen av og muligheter ved et forskningsnettverk innen spiseforstyrrelser i Norge.»
12.00-13.00 Lunch
13.00 Psykiater Øyvind Rø, Modum Bad: «Erfaringer og presentasjon av resultater fra forskningen om spiseforstyrrelser ved Modum Bad.»
13.45 Presentasjon av ulike planlagte/pågående forskningsprosjekter om spiseforstyrrelser i Norge. Ta kontakt med Øyvind Rø og si ifra om evt. prosjekt som kan presenteres.
15.00 Diskusjon

Forbehold om programendringer. Et mer detaljert program vil bli utarbeidet senere og sendt til interesserte.

Pris: Ingen kursavgift, deltakerne betaler selv lunchen

Påmelding: Modum Bads Forskningsinstituttet innen 18. september
Sekr. B. V. Støver
3370 Vikersund
telefon: 32 78 97 00
telefax: 32 78 98 68
E-post: forskning@modum-bad.no

Spørsmål rettes til: sekr. B.V. Støver eller overlege Øyvind Rø