I konstituerende styremøte i Norsk selskap for spiseforstyrrelser 170103 ble det avgjort at Spesialist i psykiatri Finn Skårderud overtar lederfunksjonen i selskapet. Det nye styret består ellers av Psykolog Torunn Beate Berge, Spesialist i indremedisin og endokrinologi Stein Frostad, Klinisk psykolog Kari-Brith Thune-Larsen, NFR stipendiat Einar Kjelsås, Professor Jan Rosenvinge, og Psykolog Karianne Vrabel. Spesialist i psykiatri Øivind Rø og Lege Bjørn Chr. Østberg gikk ut av styret.

Det ble vedtatt at nyhetsbrev og annen informasjon til medlemmene i Norsk selskap for spiseforstyrrelser skal bli lagt ut her på nettstedet og at det sendes e-post-beskjed til medlemmene om nyhetene som legges ut på internett. Stein Frostad blir internettansvarlig for selskapet. E-postadressene til medlemmene i Norsk selskap for spiseforstyrrelser skal samles i et register hos Stein Frostad.

Årsmøtet i Norsk selskap for spiseforstyrrelser i arrangeres i Helse Midt-Norge høsten 2003. Den femte Nordiske konferansen om spiseforstyrrelser arrangeres i Oslo 15. – 17. september 2004. Nærmere informasjon om program ved disse konferansene vil bli lagt ut her senere.