Tema for workshopen er «Den vanskelige pasient – dissosiasjon, selvskade, rus og tvang» ved professor Walter Vandereycken. Arrangører er Regionalt fagteam for spiseforstyrrelser i Helse Nord-Trøndelag HF og Norsk selskap for spiseforstyrrelser.

Workshop om spiseforstyrrelser
Rica Hell Hotell 6.-7. oktober 2003 m/professor Walter Vandereycken

Tema: Den vanskelige pasient – dissosiasjon – selvskade – rus – tvang –

Vandereycken er professor i psykiatri ved Universitetet i Leuven, Belgia. Han har skrevet flere bøker og artikler og han er spesielt kjent for sitt arbeid med dissosiasjon og selvskade hos pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse.

Program

Mandag 06.10.03

Kl. 900-1000 Ankomst/registrering
Kl.1000 Åpning
Kl. 1015-1200 W. Vandereycken. Den vanskelige pasient
Kl. 1200-1330 Lunsj
Kl. 1330-1600 Programmet fortsetter
Kl. 1600-1700 Presentasjon av Levangermodellen v/RFTS
Kl. 1800 Årsmøte Norsk selskap for spiseforstyrrelser
Kl. 1930 Festmiddag med underholdning

Tirsdag 07.10.03

Kl. 0900-1200 W. Vandereycken fortsetter
Kl. 1200-1330 Lunsj
Kl. 1330-1500 Fortsettelse/grupper/veiledning
Kl. 1500-1530 Avslutning

Sted: Rica Hell Hotel, Stjørdal
Kursavgift: Kr. 2000,- som inkluderer dagpakke
Rom m/frokost kr. 895,-
Festmiddag kr. 310,-

Påmelding innen 15.09.03 til Regionalt fagteam for spiseforstyrrelser, RFTS, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset i Levanger, 7600 Levanger. Tlf.: 74098667 E-post: toril.matberg@hnt.no

Overnatting kan bestilles på: Rica Hell Hotell tlf. 74844800 og på Rica Travel Hotell tlf. 74844890

Arrangør:
Regionalt fagteam for spiseforstyrrelser i Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk ved sykehuset i Levanger i samarbeid med Norsk selskap for spiseforstyrrelser.