Vi har per i dag 102 medlemmer, 70 i Øst og Sør, 17 i Vest, 11 i Midt-Norge, samt 1 i Nord. Selskapet er registrert i Brønnøysund-registeret.

Medlemsavgiften er kr. 200.- hvorav 100.- går til det Nordiske selskapet. Medlemsskapet i selskapet er personlig. Klinikere og forskere kan være medlemmer med fleksibilitet i forhold til andre søkere, for eksempel fra interesseorganisasjonene.

Selskapet har kr. 90000.- på bok pr 01.10.03. Hovedregnskap for 2003 skal til revisor ved årsskifte. Det er utarbeidet resultatoppstilling for Norsk selskap for spiseforstyrrelser for perioden 010801-311202, se Regnskap. Saldo i henhold til bankutskrift pr 311202 var 84 341 kr. Revisjonspartner as har utarbeidet «Uttalelse vedrørende resultatoppstilling for perioden 010801-311202». Revisjonspartner konkluderer i sin uttalelse med: «Vi mener at foreningens resultatoppstilling gir et uttrykk for selskapets kostnader og inntekter for perioden 010801-311202 i samsvar med god revisjonsskikk».

Styret
Leder:
Psykiater Finn Skårderud
Styremedlemmer:
Psykolog Torunn Beate Berge, Vestfold
Endokrinolog Stein Frostad, Bergen
NFR-stipendiat Einar Kjelsås, Trondheim
Psykolog Jan Rosenvinge, Tromsø
Psykolog Kari-Brith Thune-Larsen, Oslo
Psykolog Kaianne Vrabel, Buskerud

Stjørdal 28.10.03