Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser inviterer til workshop:

«Tvang ved alvorlige spiseforstyrrelser»

Målgruppe: Psykiatere, psykologer, indremedisinere og pediatere og andre som møter denne problemstillingen i sin kliniske hverdag.
Sted: Rica Hell Hotell, Stjørdal
Tidspunkt: Tirsdag 30.03.04 kl. 10.00 – 17.00

Program

09.30-10.00 Ankomst, registrering, kaffe
10.00-10.15 Åpning ved overlege Sigrid Bjørnelv
10.15-10.45 Indikasjon for bruk av tvang i voksenpsykiatrien v/klinikksjef, dr. med Terje Øiesvold, Nordlandssykehuset
10.45-11.15 Indikasjon for bruk av tvang i barnepsykiatrien v/barnepsykiater Inger Halvorsen, Sykehuset Buskerud
11.30-12.00 Tvangsbehandling med medikamenter og ernæring. Er det lovlig? v/Ass.fylkeslege Viggo Lütcherath/underdirektør Eli Gotteberg
12.00-12.30 Praktisk gjennomføring av tvangsbehandling. Klinisk eksempel. v/barnepsykiater Kjersti Brænne, St. Olavs Hospital og psykiatrisk sykepleier Reid Henstein, psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger.
12.30-13.30 Lunsjpause
13.30-15.00 Juridiske aspekter ved bruk av tvang hos pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. v/ professor dr. juris Aslak Syse
15.30-16.30 Paneldebatt
16.30-17.00 Oppsummering og avslutning

Pris: Det er ingen kursavgift, men dagpakke inkl. lunsj: kr. 450,-. Giro blir utsendt.

Påmelding innen 12.03.04 til sekretær for RFTS Toril Matberg, tlf. 74098667/mailadr.: toril.matberg@hnt.no.

Rica Hell Hotell ligger i gangavstand fra Trondheim Lufthavn, Værnes.

Velkommen!

Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser
v/koordinator Sigrid Bjørnelv