Veien videre
Hvordan organisere behandling på beste måte!

5. NORDISKE KONFERANSE OM SPISEFORSTYRRELSER
15 – 17. SEPTEMBER 2004 – Radisson SAS Plaza, Norge

Se programmet som PDF

Velkommen til vår møteplass

Vi legger listen høyt. Vi lager en konferanse som tilbyr mye for mennesker med forskjellig behov, faglig bakgrunn og forskjellig erfaring. Grunnleggende i et slikt arrangement er selvfølgelig selve faget. Vi har samlet noen av de fremste fagpersonene og formidlerne fra Norden, England og Canada til å bidra til å fylle vår tittel, ”Veien videre” med et konkret og spennende innhold. De deltakere som har erfaring med spiseforstyrrelser vil bli utfordret med kunnskap, perspektiver og nye tanker.

Årets konferanse vil dekke en rekke tema innenfor forebygging, utredning og behandling – blant annet fedme og overvekt, forebyggende arbeid med barn og unge, familier, utviklingspsykologi og psykoterapi, å arbeide med de aller sykeste. Konferansens hovedtema er organisering av behandlingstilbudene. Med tre egne kurs som strekker seg over to dager gir vi et tilbud til dem som ønsker fordypning.

Med ett av disse kursene, ”Innføring i spiseforstyrrelser” ønsker vi spesielt å rekruttere nye deltakere. Det er de mange, innenfor skole, idrett og helse, som er interessert i å vite mer om et viktig samfunnsmedisinsk tema, men som kanskje tenker de mangler nok bakgrunn til å delta i slike faglige sammenhenger.

Når slike konferanser er over, sitter mange igjen med at det aller største utbyttet var det fagligsosiale. Slike arenaer gir muligheter for å møte kolleger og knytte kontakter. Vi legger særlig vekt på å lage de beste rammene for slike fellesskap, gjennom det sosiale programmet, bokkafé, stands og egne nettverksbyggende møter for faggrupper. Å arbeide med spiseforstyrrelser handler om å forene kropp, sinn og kreativitet: Derfor prioriterer vi også et godt kunstnerisk og kulturelt program.

Konferansekomiteen er styret i Norsk Selskap for Spiseforstyrrelser: Torunn Beate Berge, Stein Frostad, Einar Kjelsås, Jan H. Rosenvinge, Finn Skårderud (leder), Kari-Brith Thune-Larsen og KariAnne Vrabel.

Finn Skårderud, leder av Norsk Selskap for Spiseforstyrrelser.

Innsending av abstracts
Vil du være med å bidra med et faglig innlegg? Send inn et abstract som beskriver det du ønsker å presentere. Du har 3 presentasjoner å velge mellom; workshop, short paper, eller poster.
Finn informasjon og send inn ditt abstract via elektronisk skjema på disse websidene innen 1.april 2004.
Veiledning til alle typer abstract
Inkluder:
– Bakgrunn, målsetning, problemstilling
– Utvalg og metode
– Resultater
– Konklusjoner
Abstractet må ikke overstige 300 ord.

1. Workshop (90 minutter)
Si litt hvordan du/dere tenker å legge fram; bruk av prosjektør, video etc. Beskriv det pedagogiske innholdet i presentasjonen. Beregn 30 minutter til diskusjon. Oppgi hvem som skal presentere.

2. Short paper (15+5min)
Presentasjon 15 min. Beregn 5 min til spørsmål og diskusjon. Oppgi hvem som skal presentere.

3. Poster
Poster skal være tilgjengelig i 90 minutter, og forfattere skal være ved posteren for uformell diskusjon med interesserte deltakere.