Tittelen på avhandlingen var: Klingende relasjoner. En musikkterapistudie av «signifikante øyeblikk» i musikalsk samspill med unge mennesker med anoreksi.

Gro Trondalen var den første som disputerte i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole, og var den første kvinnen som disputerer i musikkterapi i Norge. Vitenskapelig veileder for avhandlingen var Even Ruud og klinisk veileder var Finn Skårderud.