Referat fra årsmøte i Norsk selskap for spiseforstyrrelser, Oslo Plaza onsdag 15.sept 2004 kl 16-17.

Tilstede:

Styret:
Psykiater Finn Skårderud (leder)
Klinisk psykolog Kari-Brith Thune-Larsen
Professor Jan Rosenvinge
Psykolog KariAnne Vrabel (Kasserer)
Psykolog Torunn Beate Berge
Overlege Stein Frostad
Dr.philos Einar Vedul-Kjelsås (sekretær)

12 i salen.

Referat

 1. Årsmelding- og regnskap godkjent.
 2. Arbeidsplan
  1. Mer aktivt samarbeid med det Nordiske Selskapet.
  2. Styret i Norsk Selskap Forplikter seg til å holde 4 kurs/seminarer rettet mot ulike faggrupper.
  3. Henvendelse overfor de ulike profesjonsstudiene; mer undervisning om spiseforstyrrelser for kompetanseheving.
  4. Formidle informasjon fra det europeiske selskapet – European Council of Eating Disorders.

Det ble ellers diskutert rundt den funksjonen Selskapet vil få i tiden framover i relasjon til det nasjonale kliniske nettverket, det nasjonale forskningsnettverket, Kropp og selvfølelse, og de regionale fagteam. Et organisatorisk viktig punkt er at Selskapet står på egne bein, mens de nasjonale nettverkene drives av statlige midler. Legeforeningen har etterspurt Selskapets mulige rolle overfor primærhelsetjenesten.

 1. Kontigent 2005
  Vedtatt 200.-.
 2. Valg.7 styremedlemmer ble valgt for 2 år.

  Stiller ikke til gjenvalg: Stein Frostad og Kari-Brith Thune Larsen.
  Resten av styret stiller til gjenvalg.
  Nye kandidater til styret: Psykolog Stine Laberg, psykolog Jan-Steinar Urdshals, overlege Kjersti Brænne, overlege Marit Torsæter.
  9 var på valg.

  Følgende 7 ble valgt inn i det nye styret: Torunn Beate Berge, Kjersti Brænne, Jan Rosenvinge, Finn Skårderud, Jan-Steinar Urdshals, Einar Vedul-Kjelsås, KariAnne Vrabel. Styret konstituerer seg selv.

  Kjersti Brænne Finn Skårderud Einar Vedul-Kjelsås
  Kjersti Brænne Finn Skårderud Einar Vedul-Kjelsås
  Torunn Beate Berge Jan Rosenvinge KariAnne Vrabel Jan Steinar Urdshals
  Torunn Beate Berge Jan Rosenvinge KariAnne Vrabel Jan Steinar Urdshals

  Årsmøtet takker Stein Frostad og Kari-Brith Thune Larsen for innsatsen!

 3. Eventuelt.
  1. Medlemsverving.
   Possibility sender ut «Takk for sist»- brev etter konferansen i Oslo. Ved betaling av medlemsavgift er det er viktig å tydeliggjøre navn på medlem.
   Antall medlemmer 70 kan være upresist ettersom flere kontigenter er betalt uten navn.
  2. Ny valgkomite.
   Samme valgkomite som tidligere, Øyvind Rø og Anniken Ulvik fortsetter.
  3. Nmsf.no.
   Nettverk mot spiseforstyrrelser Helse Vest. Stein Frostad har stått for å betjene nettstedet nmsf.no, hvor også informasjon om og fra Norsk Selskap blir lagt ut. Han fortsetter med dette selv om han går ut av styret.

Vedlegg til årsmøtet: Årsmelding- og regnskap.
Ingen øvrige vedtak fattet.
Møtet hevet.

Oslo 15.09.04
Einar Vedul-Kjelsås (referent)