Med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet startet kompetanseutviklingsprogrammet Kropp og selvfølelse i Helse Vest 010904.

Programmet tar sikte på å utdanne helsearbeidere til å utrede og behandle pasienter med spiseforstyrrelser. 33 behandlere skal gå gjennom et utdannelsesprogram på høyt faglig nivå. Deltagerne i programmet vil gjennomgå en serie seminarer og veiledningsgrupper der behandlerne får anledning til å diskutere praktiske problemer knyttet til utredning og behandling av spiseforstyrrelser. Faggruppe for spiseforstyrrelser ved Haukeland Universitetssykehus er ansvarlig for det faglige programmet.

Denne gruppen ledes av avdelingssjef ved Avdeling for psykosomatisk medisin Bjarte Stubhaug. Faggruppe for spiseforstyrrelser er sammensatt av sentrale behandlere fra Avdeling for psykosomatisk medisin, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Medisinsk avdeling og Barneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus. Prosjektleder for Nettverk mot spiseforstyrrelser i Helse Vest er også prosjektleder for kompetanseutviklingsprogrammet Kropp og selvfølelse i Helse Vest. Arbeidet med å rekruttere deltagere til Kropp og selvfølelse har vært utført av Arbeidsgruppen som gir styringssignaler til Nettverk mot spiseforstyrrelser i Helse Vest. Av de 33 deltagerne kommer 6 fra Helse Førde, 13 fra Helse Bergen, 6 fra Helse Fonna og 8 fra Helse Stavanger.