Disputasen finner sted i Auditorium 1209 i Laboratoriebygget, Ullevål universitetssykehus fredag 130505 kl. 10.15.

Prøveforelesning holdes torsdag 120505, kl.17.15 i Auditoriet, Øyeavdelingen, Ullevål universitetssykehus: «Forholdet mellom spiseforstyrrelser, personlighet og personlighetsforstyrrelser. Teoretiske og empiriske aspekter».

Fra UiO.no:

MED. DISPUTAS (prøveforelesning er 12.05.): “Short term outcome of longstanding eating disorders”

Doktorand: Cand. med. Øyvind Rø
Sted: Auditorium 1209 i laboratoriebygget, Ullevål universitetssykehus HF, Kirkeveien 166
Tidspunkt: Fredag 13.05. 2005, kl. 10.15
Melding: 

Doktorgradsprøve for graden philosophiae doctor (ph.d.):

Disputas:
Fredag 13.05. 2005, kl. 10.15
Sted: Auditorium 1209 i laboratoriebygget, Ullevål universitetssykehus HF, Kirkeveien 166

Prøveforelesning:
Torsdag 12.05. 2005, kl.17.15
Sted: Auditoriet, Øyeavdelingen UUS, Ullevål universitetssykehus HF, Kirkeveien 166, Oslo
Oppgitt emne: “Forholdet mellom spiseforstyrrelser, personlighet og personlighetsforstyrrelser.
Teoretiske og empiriske aspekter”

Bedømmelseskomité:
1. opponent: Professor Dr. Med. Sc. Ingemar Engström, Institutionen för klinisk medicin,
Ôrebro universitet, Sverige
2. opponent: Professor dr. med. Lars Mehlum, Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor dr. med. Astrid Nøklebye Heiberg, Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo

Disputasleder: Professor dr. med. Stein E. Opjordsmoen Ilner, Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo

Sammendrag:
Sju av ti voksne pasienter med langvarige alvorlige spiseforstyrrelser ble bedre og en av fire var friske to år etter innleggelse. Dette viser et doktorgradsarbeid, utført av psykiater Øyvind Rø ved Modum Bad.
– Undersøkelsen gir grunn til større optimisme med tanke på behandling for denne pasientgruppen enn det man har antatt. Doktorgradsarbeidet viser også at problematiske personlighetstrekk delvis er en komplikasjon til selve spiseforstyrrelsen, og at disse personlighetstrekkene avtar i samme takt som symptomene.
– I løpet av sykehusinnleggelsen skjedde det en betydelig reduksjon både i symptomene på spiseforstyrrelser og andre symptomer som f.eks angst og depresjon. Tatt i betraktning at dette er pasienter som har slitt med spiseforstyrrelser svært lenge, noen i opptil 20 år, uten å bli bedre, er dette positive resultater.
– Undersøkelsen er foretatt blant 86 pasienter ved en spesialenhet for spiseforstyrrelser ved Modum Bad. I tillegg hadde alle pasientene fått langvarig behandling på hjemstedet før innleggelse. Ca 90 prosent ble med i etterundersøkelsen to år etter behandlingen ved Modum Bad. Gjennomsnittsalderen var ca. 30 år og pasientenes langvarige spiseforstyrrelse hadde medført betydelige problemer i hverdagen, både sosialt og psykisk.