Modum Bad og Nasjonalt forskningsnettverk arrangerte dagsseminar om Fysisk aktivitet, kropp og spiseforstyrrelser på Modum Bad 21. juni 2005.