Sosial- og helsedirektoratet har tatt initiativ til revidering av Strategiplan mot spiseforstyrrelser, arbeidet vil bli gjort i løpet av 2005. Det etableres 2 arbeidsgrupper som skal være små og arbeidende. Den ene gruppen som skal ta for seg forebygging. Den andre gruppen som skal se på behandling. Det skal nedsettes en referansegruppe som skal være felles for begge gruppene.