Hjemmesiden er nå oppdatert med informasjon om Nordisk selskap for spiseforstyrrelser på engelsk slik at det er mulig for engelsktalende å etablere kontakt med nordisk selskap for spiseforstyrrelser. Vi har også fått opp et britisk flagg oppe til høyre for å gjøre det lettere å finne fram for dem som ser etter engelsk tekst. Hjemmesiden er nå også flyttet fra Telenor til Helse Vest IKT og sekretær Hanne Siri Austgulen ved Seksjon for spiseforstyrrelser, Avdeling for psykosomatisk medisin, Haukeland Universitetssjukehus vil delta i arbeidet  med å holde siden oppdatert.