Å FORDØYE FØLELSER

Nye perspektiver på behandling

Spiseforstyrrelser og selvskade – Overvekt og fedme – Affekter og tilknytningsteori

Overvekt og fedme har fått meget stor oppmerksomhet i løpet av de aller siste årene. Dette skaper et behov for oppdatert kunnskap og behandling. Docent Ata Ghaderi fra Sverige er ledende på spiseforstyrrelser i Norden, og kommer for å oppdatere oss om det siste rundt forskning og behandling av overvekt og fedme. Hva er samspillet mellom fysiologi og psykologi? Er fedme en psykologisk lidelse? Er det mulig å behandle/operere overvekt/fedme uten å ta med den psykologiske forståelsen og hjelpe pasienten til å ta kontroll over gamle innlærte mestringsstrategier?  Hvordan skal vi møte denne problematikken i vår kliniske hverdag? Psykolog Torunn Beate Berge har lang erfaring med disse pasientene og vil legge vekt på den psykologiske forståelsen i behandlingen.

Affektene er absolutt sentrale i spiseforstyrrelser og beslektede former for psykopatologi. Hvordan tåler vi dem, og hvordan regulerer vi dem. Eller snarere: Hvordan tåler vi dem ikke, og hvordan er de dårlig regulert. Den svenske psykologen Per Johnsson vil forelese engasjerende og perspektivrikt om dette. I forbindelse med slik interesse for affekter – og med henvisninger til våre tilknytningsforhold i barndom og voksne liv – er ”mentalisering” i ferd med å bli et sentralt begrep for forståelsen av psykopatologi. Psykiater Finn Skårderud vil ta oss med inn i denne nye verdenen og relatere dette til spiseforstyrrelser og selvskading.

Sett av tiden – få med deg to meget ”matnyttige” dager i Bergen.

Styret i Norsk Selskap for spiseforstyrrelser
Einar Vedul-Kjelsås
KariAnne Vrabel
Finn Skårderud
Jan Rosenvinge
Jan Steinar Urdshals
Kjersti Brænne
Torunn Beate Berge (leder)