Overspisingslidelse (binge eating disorder) har vært definert litt forskjellig, ved Seksjon for spiseforstyrrelser ved Avdeling for psykosomatisk medisin legger vi vekt på om pasienten har overspisingslidelse slik DSM-IV-kriteriene definerer tilstanden:

DSM-IV kriteriene for binge eating disorder

A: Tilbakevendende episoder med overspising. Overspisingsepisoden er karakterisert ved både:

  • Spise i en bestemt tidsperiode (for eksempel innenfor to timer) en mengde mat som helt klart er større en det en normalt ville spise i lignende tidsrom og under samme omstendigheter.
  • En følelse av mangel på kontroll over spising i episoden. (altså en følelse av at en ikke kan stoppe matinntaket, eller kontrollere hva eller hvor mye en spiser.

B: Overspisingsepisoden er assosiert med tre eller mer av følgende:

  • spiser raskere enn normalt
  • spiser til en føler seg ukomfortabelt mett
  • spiser store mengder mat, uten å være sulten
  • spiser alene, fordi en ønsker å skjule hvor mye en spiser
  • føler avsky overfor en selv, deprimert eller skyldfølelse etter overspising

C: Opplever stor lidelse ved overspising

D: Overspisingsepisoder minst to dager i uken i 6 måneder

E: Ingen kompensatoriske strategier.

Dersom pasienten har overspisingslidelse etter disse kriteriene og kan nyttiggjøre seg vårt gruppetilbud vil pasienten være aktuell for behandling her.  Inntaksteamet ved seksjonen vil ta stilling til om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp.

Stein Frostad
Overlege
Seksjon for spiseforstyrrelser
Avdeling for psykosomatisk medisin
Haukeland Universitetssjukehus
5021 Bergen