Kompetanseutviklingsprogrammet Kropp og selvfølelse har nå fått sin egen hjemmeside, www.kroppogselvfolelse.no.