Odelstingsproposisjon nr 65: Om lov om endring av psykisk helsevernloven ble vedtatt i Stortinget 7. april 2006. På side 72 finner du nye presiseringer om tvang ved spiseforstyrrelser, les på regjeringen.no.

Det er også utarbeidet forslag til endring i forskrifter ved tvang, på side 28 finner du forslag til endring i forskrifter om tvang ved spiseforstyrrelser (dokumentet er ikke lenger tilgjengelig).

I forbindelse med 6. Nordiske kongress om spiseforstyrrelser ble det også presentert eksempler på hvordan tvungen omsorg har vært gjennomført i Norge.