Møter du jenter med spiseproblemer i alderen 8-14 år? Da vil jeg gjerne snakke med deg!

Jeg trenger informanter til et valideringsstudie av en norsk oversettelse av det semistrukturerte Children’s Eating Disorder Examination (ChEDE). Dette er et utredningsintervju mye brukt internasjonalt, både klinisk og i forskning.

Informantene jeg søker er  jenter i aldersgruppen 8 – 14 år som har  en eller annen form for  spiseproblemer.

Eksempler på slike spiseproblemer kan være:

  • Jente 10 år, selektiv spiser: vil kun spise tre forskjellig typer mat av et bestemt merke. Har gjort dette de siste to årene. Det lave matinntaket hennes har ingenting å gjøre med kroppsbilde eller et ønske om å gå ned i vekt.
  • Jente 12 år, klarer nesten ikke å få i seg mat, da hun etter en traumatisk  kvelningsopplevelse for ett år siden, har vært svært redd for å svelge. Det lave matinntaket hennes har ingenting å gjøre med kroppsbilde eller et ønske om å gå ned i vekt.
  • Jente 14 år, svært opptatt av å ville gå ned i vekt  og har unormale tanker om egen kroppsform. Har fått diagnosen Anorexia nervosa.

Til gjengjeld for et samarbeid om prosjektet, kan vi tilby en forelesning på de fleste aspekter ved en spiseforstyrrelse, gitt av en av følgende medlemmer av  vår forskningsgruppe: Bryan Lask (UK), Maria Øverås (Norge). Beth Whelan (Canada), Ken Nunn (Australia), Deb Reas (USA) eller Ian Frampton (UK).

Du kan være med å gi et viktig bidrag til viktig forskning: Per i dag finnes det ingen norske utredningsverktøy for spiseproblemer hos barn! 

Studiet er godkjent av Personvern Ullevål og Regional Etiske Komiteer (REK Øst).

Er du interessert i å snakke med meg og tror du kan være til hjelp, blir jeg svært takknemlig og kan nås på følgende måter:

Telefon:
Mobil: +47 91690005
Jobb: +47 23016220

E-post:
marie.midtsund@uus.no

Vennlig hilsen Marie Midtsund