Ved spiseforstyrrelser og diabetes er motivasjon et sentralt emne. Professor Josie Geller er verdens fremste foreleser om emnet motivasjon ved spiseforstyrrelser. For å oppnå best mulig interaksjon ble deltakertallet begrenset til 25. Sentrale behandlere i diabetesomsorgen i Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Stavanger stod for fordeling av plassene til seminaret.

Program:

Tuesday 27th: Motivation in Eating Disorders in Diabetes.

0945 – 1100: Stein Frostad: Eating Disorders in Diabetes: diagnosis and some clinical examples.

1115 – 1200: Josie Geller: Motivation in Eating Disorders in Diabetes

1200 – 1300: Lunch

1300 – 1545: Josie Geller: Motivation in Eating Disorders in Diabetes

Norges diabetesforbund har publisert informasjonsheftet om Spiseforstyrrelser ved diabetes (PDF).