Kull 2 har hatt av 30 deltakere: 17 psykologspesialister/psykologer, 8 psykiatriske sykepleiere/sykepleiere, 2 sosionomer, 1 barne- og ungdomspsykiater, 1 voksenpsykiater, 1 kunstterapeut og 1 fysioterapeut. Deltakerene var plukket ut av klinikkdirektørene ved institusjonene som behandler pasienter med spiseforstyrrelser i Helse Vest. De fremste foredragsholderne fra inn- og utland ble invitert. Av de 30 kursdeltakerene hadde 25 mer enn 75 % deltakelse på alle seminar- og veiledningsdagene.

Det ble gjennomført skriftlig anonym evaluering av alle seminardagene og alle veiledningsdagene i programmet. Skala: svært dårlig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 svært bra

Gjennomsnittlig skår for de 18 seminardagene: 
Vurdering av seminardagen som helhet: 7,5
Vurdering av det teoretiske innholdet: 7,5
Vurdering av praktisk utbytte: 7,5
Utbytte med hensyn til sammenheng mellom teori og klinisk arbeid: 7,5
Vurdering av presentasjoner/fremstillinger: 7,6
Utbytte i forhold til nettverksbygging/kontakter med andre i fagfeltet: 6,8

I gjennomsnitt leverte 86 % av kursdeltakerene evalueringsskjema fra seminarene.

Gjennomsnittlig score for de 5 veiledningsdagene: 
Vurdering av veiledningen som helhet: 7,7
Vurdering av det teoretiske innholdet: 7,1
Vurdering av det praktiske utbyttet: 7,7
Utbytte med hensyn til sammenheng mellom teori og klinisk arbeid: 7,4

I gjennomsnitt leverte 73 % av kursdeltakerene evalueringsskjema ved veiledningssamlingene.

Stein Frostad dr. med.
Prosjektleder Kropp og selvfølelse i Helse Vest