Utdanning i kognitiv terapi ved spiseforstyrrelser for terapeuter ved de regionale enheter og spesialavdelinger.

Utdanningen skal gi terapeuter som jobber innenfor spesialavdelinger for behandling av spiseforstyrrelser kompetanse innen kognitiv terapi. Kognitiv terapi er den behandlingsmetode som har vist seg å ha best effekt på behandling av bulemi, og det er også dokumentert effekt ved anoreksi. Det er derfor nødvendig at denne kompetansen finnes i behandlingsteam som jobber med alvorlige spiseforstyrrelser i Norge. Gjennom det Nasjonale kliniske nettverket for behandling av spiseforstyrrelser (NKSN) ble det derfor tatt et initiativ til at det skulle igangsettes en utdanning i kognitiv terapi ved spiseforstyrrelser. Kurskomite er Mildrid Valvik og Øyvind Rø som har samarbeidet med tidligere leder i Norsk Forening for kognitiv terapi Egil Martinsen.

Denne utdanningen blir nå arrangert for terapeuter i de regionale enhetene, samt andre spesialavdelinger i Norge. Utdanningen er for leger, psykologer eller terapeuter med 3-årig høgskoleutdanning som jobber med individualterapi for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser.
Plassene er fordelt mellom de ulike spesialenhetene for behandling av spiseforstyrrelser. Seminarene og samlingene holder Clarion Hotell Gardermoen.

Det vil bli arrangert 5 samlinger over 1 år. Hver samling på 2 dager. Dette vil gi ca 60 timer undervisning og 24 timer gruppeveiledning. Det vil bli etablert arbeidsgrupper på hver enhet hvor en jobber med pasienter og veileder hverandre mellom samlingene. Den første samlingen ble arrangert 14. til 15. april 2008 på Clarion Hotell Gardermoen med 23 deltakere.

Stein Frostad