Bardøla høyfjellshotell, Geilo, fra 270808 til 290808

Målgruppe:
Leger i førstelinjetjenesten.

Læringsmål:
Innføring i tilnærming til spiseforstyrrelser, inkludert overspisingslidelse (binge eating disorder). Det vil bli fokusert på hvordan gjennomføre utredning, motivasjon og behandling av spiseforstyrrelser i førstelinjetjenesten og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det vil bli gitt innføring i diagnostikk av komplikasjoner ved spiseforstyrrelser og hvordan lege kan gjøre risikovurdering ved alvorlige spiseforstyrrelser. Deltagerne vil lære hvordan en kan motivere pasienter med spiseforstyrrelser til å starte behandling. Det vil bli gitt innføring i tilnærming til pasienter med overspisingslidelse med hovedfokus på diagnostikk og behandling. Det vil bli gitt undervisning i kostveiledning ved spiseforstyrrelser og ved overvekt.

Foredragsholdere: 
Stein Frostad: dr. med.spesialist i indremedisin og endokrinologi, seksjonsoverlege Seksjon for spiseforstyrrelser, Klinikk for psykosomatisk medisin, Haukeland Universitetssjukehus. Regional koordinator for spiseforstyrrelser i Helse Vest. Medforfatter av ”Alvorlige spiseforstyrrelser; retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten” utgitt av Statens Helsetilsyn 2000, se anbefalt litteratur.

Josie Geller: professor ved University of British Columbia og St. Paul, hun har arbeidet klinisk med spiseforstyrrelser i en årrekke og har publisert en rekke artikler om motivasjon ved spiseforstyrrelser. Hun er en dyktig og populær foreleser og vil gi en innføring i hvordan du som lege i førstelinjetjenesten vil kunne motivere pasienter med spiseforstyrrelser. Les mer:www.psychotherapyprogram.ca/bios/geller.html

Haldis Økland Lier; spesialist i psykiatri, overlege ved Seksjon for spiseforstyrrelser. Har arbeidet med overspisingslidelse i flere år og driver blant annet et gruppetilbud for pasienter med overspisingslidelse.

Mette Helvik Morken: klinisk ernæringsfysiolog, avdelingsleder ved Avdeling for klinisk ernæring, Haukeland Universitetssjukehus. Det vil bli gitt praktisk innføring i bruk av internettverktøy for utarbeidelse av kostlister for pasienter med spiseforstyrrelser og ved overvekt.

Antall deltakere: 20

Kurset er godkjent som 15 timers emnekurs for spesialiteten allmennmedisin, se Legeforeningens kurskatalog.

Kursavgift: 500 kr.

Påmelding innen 010808: Kropp og selvfølelse i Helse Vest ved sekretær Hanne Siri Austgulen, Klinikk for psykosomatisk medisin. E-post: hanne.austgulen@helse-bergen.no

Anbefalt litteratur:
Somatisk utredning av alvorlige spiseforstyrrelser, Tidsskr Nor Legeforen 2004, se www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1058864
Alvorlige spiseforstyrrelser; retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten, se www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/utredningsserien/alvorlige_spiseforstyrrelser_ik-2714.pdf