Kropp og selvfølelse i Helse Vest arrangerte for første gang emnekurset Spiseforstyrrelser i førstelinjetjenensten 27. til 29. august i år. Emnekurset var åpent for fastleger fra hele landet. For å kunne legge til rette for mest mulig interaktiv undervisning var det planlagt maks 20 deltakere. Dette første kullet bestod av 9 fastleger. De fikk være med på tre interessante dager om hvordan utrede og behandle pasienter med spiseforstyrrelser i førstelinjetjenesten.

Som ledd i undervisningen om behandling gav klinisk ernæringsfysiolog Mette Morken innføring i sentrale emner om ernæring. Gillian Todd som arbeider klinisk som ledende psykiatrisk sykepleier ved Maudsley sykehuset i London holdt så en dags seminar om motivasjon ved spiseforstyrrelser. Det ble også tid til en ettermiddagstur til toppen av Hallingskarvet med påfølgende varm suppe på Prestholtseter. Tredje dagen snakket spesialist i psykiatri overlege ved Seksjon for spiseforstyrrelser om utredning og behandling av overspisingslidelse.

Evalueringene av kurset var gode. Det vil bli arrangert tilsvarende emnekurs 16. til 18. mars 2009. Emnekurset vil da også bli arrangert på Bardøla hotell på Geilo.

Stein Frostad