Bardøla høyfjellshotell, Geilo, fra 160309 til 180309

Målgruppe: Leger i førstelinjetjenesten.

Program:

Mandag 160309
1300 – 1315: Åpning og orientering om kurset (Stein Frostad)
1315 – 1600: Diagnostikk av spiseforstyrrelser, Påvisning og behandling av komplikasjoner og risikovurdering ved alvorlige spiseforstyrrelser (Stein Frostad)
1615 – 1900: Kostveiledning ved spiseforstyrrelser (Klinisk ernæringsfysiolog Mette Helvik Morken og Stein Frostad)
1930 Middag

Tirsdag 170309
0900 – 1200: Motivation in Eating Disorders (Angie Jakubowska Specialist Practitioner Eating Disorders for Wilshire and Swindon, England)
1200 – 1600 Lunch and skiing
1600 – 1900 Angie Jakubowska continues
1930: Dinner

Onsdag 180309
0900 – 1200: Overspisingslidelse (Haldis Økland Lier, spesialist i psykiatri)
1200 – 1300: Kostveiledning ved fedme (Mette Helvik Morken og Stein Frostad)
1300: Lunsj og avreise

Læringsmål:

Innføring i tilnærming til spiseforstyrrelser, inkludert overspisingslidelse (binge eating disorder). Det vil bli fokusert på hvordan gjennomføre utredning og behandling av spiseforstyrrelser i førstelinjetjenesten og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det vil bli gitt innføring i diagnostikk av komplikasjoner ved spiseforstyrrelser og hvordan lege kan gjøre risikovurdering ved alvorlige spiseforstyrrelser. Deltagerne vil lære hvordan en kan motivere pasienter med spiseforstyrrelser til å starte behandling. Det vil bli gitt praktisk innføring i enkle motivasjonspsykologiske metoder. Slike metoder kan anvendes innen en rekke felter i førstelinjetjenesten. Det vil bli gitt innføring i tilnærming til pasienter med overspisingslidelse med hovedfokus på diagnostikk og behandling. Det vil bli gitt undervisning i kostveiledning ved spiseforstyrrelser og ved overvekt.

Foredragsholdere:

Stein Frostad: dr. med.spesialist i indremedisin og endokrinologi, seksjonsoverlege Seksjon for spiseforstyrrelser, Klinikk for psykosomatisk medisin, Haukeland Universitetssjukehus. Regional koordinator for spiseforstyrrelser i Helse Vest. Medforfatter av ”Alvorlige spiseforstyrrelser; retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten” utgitt av Statens Helsetilsyn 2000, se anbefalt litteratur.

Angie Jakubowska: Specialist Practitioner Eating Disorders for Wilshire and Swindon, England. Opprinnelig psykiatrisk sykepleier, har lang erfaring i undervisning om motivasjonspsykologisk metode.

Haldis Økland Lier; spesialist i psykiatri, overlege ved Seksjon for spiseforstyrrelser. Har arbeidet med overspisingslidelse i flere år og driver blant annet et gruppetilbud for pasienter med overspisingslidelse.

Mette Helvik Morken: klinisk ernæringsfysiolog, avdelingsleder ved Avdeling for klinisk ernæring, Haukeland Universitetssjukehus. Det vil bli gitt praktisk innføring i bruk av internettverktøy for utarbeidelse av kostlister for pasienter med spiseforstyrrelser og ved overvekt.

Antall deltakere: 20

Kurset er godkjent som 15 timers emnekurs for spesialiteten allmennmedisin, se Legeforeningens kurskatalog.

Kursavgift: 1000 kr. Deltakere må selv dekke reise og opphold.

Påmelding til: Kropp og selvfølelse i Helse Vest ved sekretær Hanne Siri Austgulen, Klinikk for psykosomatisk medisin. E-post: hanne.austgulen@helse-bergen.no eller til stein.frostad@helse-bergen.no

Etter ordinær påmeldingsfrist 010309 vil det fortsatt være mulig å etteranmelde seg fram til 120309 dersom der er ledige plasser på kurset. Det er reservert et begrenset antall rom på Bardøla for deltakere.

Anbefalt litteratur:
Somatisk utredning av alvorlige spiseforstyrrelser, Tidsskr Nor Legeforen 2004, se www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1058864
Alvorlige spiseforstyrrelser; retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten, se www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/utredningsserien/alvorlige_spiseforstyrrelser_ik-2714.pdf

Se også veileder for leger i førstelinjetjenesten på www.legeforeningen.no

Stein Frostad 060309