Kropp og selvfølelse startet kull 3 i mars 2008 og programmet gikk over 3 semestre. Kullet bestod av 43 helsesøstre fra Helse Vest. Programmet bestod av 13 seminardager og 1 veiledningsdag. Det ble gjennomført skriftlig anonym evaluering av alle seminardagene og alle veiledningsdagene i programmet.

Skala: svært dårlig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 svært bra

Gjennomsnittlig skår for seminardagene:

Vurdering av seminardagen som helhet: 7,5
Vurdering av det teoretiske innholdet: 7,5
Vurdering av praktisk utbytte: 7,2
Utbytte med hensyn til sammenheng mellom teori og klinisk arbeid: 7,2
Vurdering av presentasjoner/fremstillinger: 7,3
Utbytte i forhold til nettverksbygging/kontakter med andre i fagfeltet: 6,6

Gjennomsnittlig score for veiledningsdagene:
Vurdering av veiledningen som helhet: 8,0
Vurdering av det praktiske utbyttet: 8,1
Utbytte med hensyn til sammenheng mellom teori og klinisk arbeid: 8,0

Gjennomsnittlig score for samlingene:
Vurdering av samlingen som helhet: 8,1
Utbytte i forhold til nettverksbygging/kontakter med andre i fagfeltet: 7,4