Foredrag:

  • Kognitiv terapi, Forsknings – og fagutviklingskoordinator Torkil Berge
  • Dialektisk Atferdsterapi (DBT), Professor dr. med. Lars Mehlum
  • Psykodynamisk psykoterapi, Professor dr. med. og overlege Finn Skårderud
  • Mentaliseringsbasert terapi (MBT), Finn Skårderud og psykolog Bente Sommerfeldt
  • Allianse og de mest alvorlig syke, Ass. seksjonsleder Tove Frøyland
  • Allianse med både barn/ungdom og foreldre – utfordringer for terapeuten, Dr. psychol. og psykologspesialist Birgit Svendsen
  • Allianser og allierte i fagfeltet spiseforstyrrelser – 30 års historie og 30 års prediksjon, Professor dr. psychol. og psykologspesialist Jan H. Rosenvinge