Kropp og selvfølelse i Helse Vest ønsker å starte et nytt kull (kull 8) i september 2010. Kullet vil ha 30 plasser og henvender seg til behandlere av pasienter med spiseforstyrrelser både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten i Helse Vest.

Aktuelle deltakere må søke innen fristen 19.mars 2010. Søkere vil bli kontaktet kort tid etter med tilbakemelding på søknaden. Kull 8 har oppstart på Sola Strandhotell i september 2010. De andre samlingene er lagt til Bergen, Geilo og Solstrand Hotell. Det er totalt 15 dager fordelt over 8 samlinger med avslutning i Bergen september 2011.

I løpet av programmet skal deltakerne levere et skriftlig arbeid (7-9 sider). I det skriftlige arbeidet skal en drøfte problemstillinger som tas opp i veiledningsgruppen. Oppgaven skal være en anledning til å fokusere på sammenhengen mellom teori og praksis. Evalueringen skjer internt i gruppen ved at øvrige gruppedeltagere og veileder gir deg tilbakemelding. Det skriftlige arbeidet er obligatorisk

Deltakelse og overnatting (ved behov) i forbindlese med samlingene er gratis, men deltakernes arbeidsplass må selv ordne og dekke eventuelle reiseutgifter i forbindelse med samlingene.

Bakgrunnen for programmet som er utarbeidet for kull 8:

Spiseforstyrrelser er alvorlige lidelser som hovedsaklig rammer ungdom og unge voksne. De fleste som har en spiseforstyrrelse kan og skal behandles i primærhelsetjenesten eller i en poliklinikk. Det finnes i dag effektive behandlingsformer som kan hjelpe de aller fleste med en spiseforstyrrelse til å bli helt friske. For at disse skal få den best mulige behandlingen krever det at helsetjenesten har kompetanse til å gi den beste behandlingen. BUP, DPS og deres poliklinikker får de fleste ressursene som er satt av til å behandle denne gruppen pasienter og plikter å gi disse pasientene den beste behandling.

Kropp og Selvfølelse er et kompetanseutviklingsprogram som skal være med å øke kompetansen på behandling av spiseforstyrrelser og sikre at pasienter får den beste behandling. Kropp og Selvfølelse inneholder flere samlinger over 1,5 år. Foreleserne er nasjonale og internasjonale kapasiteter på området. En viktig del av Kropp og Selvfølelse er også gruppeveiledning i arbeide med pasienter med spiseforstyrrelser. Kullet som deltar på Kropp og selvfølelse blir delt opp i flere veiledningsgrupper som møtes jevnlig gjennom hele programmet. Det blir lagt stor vekt på nettverksbygging slik at enkeltbehandlere blir kjent med aktuelle samarbeidspartnere og andre behandlere som jobber med samme type problematikk.

Søknad sendes på e-post til sissel.johanne.gjerd@helse-bergen.no,
eller som brevpost til:
Kropp og selvfølelse i Helse Vest v/ Sissel Gjerd,
Seksjon for spiseforstyrrelser
Haukeland Universitetssjukehus
5021 Bergen