Formålet med samlingen var å bli kjent med hvordan det enkelte lokale helseforetak jobber terapeutisk og hvilke utfordringer en står i når det gjelder diagnostiske, terapeutiske og organisatoriske tema. Individuell behandling eller gruppebehandling, behandling på DPS eller på enhet for spiseforstyrrelser?

Program:

Velkommen ved Spesialist i Psykiatri Haldis Økland Lier og informasjon om dagen ved Spesialfysioterapeut Marit Nilsen Albertsen og Spesialsykepleier Signe Haugen fra Seksjon for spiseforstyrringar.

Kl 10.15: Presentasjon fra Helse Fonna (Psykolog Solveig Arne).

Kl 10.45: Presentasjon fra Helse Stavanger (Psykologspesialist Marianne Berge Skår, Spesialist i psykiatri Tone Madland Skeie, PhD/psyk.spl. og førsteamanuensis Kristine Rørtveit).

Kl 11.30: Presentasjon fra Helse Førde (Psykolog Gunnhild Størseth Solhaug).

Kl 12.00: Presentasjon fra Helse Bergen(Spesialfysioterapeut Marit Nilsen Albertsen og Spesialsykepleier Signe Haugen).

Kl 12.30: Diskusjon:
Hvordan bør behandlingstilbudet legges til rette i de forskjellige lokale helseforetakene i Helse Vest?

Kl 14.00: PhD/psyk.spl. og førsteamanuensis Kristine Rørtveit: «Presentasjon av prosjektplan: Å leve med overvekt og overspisingslidelse – en undersøkelse av individuelle opplevelser, behandling, omsorg og koordinerte helsetjenester».

Felles diskusjon: Kvalitetssikringsarbeid. Kan vi samordne oss innen Helse Vest for å få sammenlignbare data som også viser langsiktig behandlingsresultat?

Kl 15.00: Diskusjonen fortsetter.
Behov for flere Nettverkssamlinger?
Aktuelle tema og ansvarsfordeling.

Konklusjon:

Vi ble enige om at dette møte er en oppstart og at vi ønsker å fortsette samarbeidet vi nå er i gang med. Seksjon for spiseforstyrringar, Helse Bergen er ansvarlig for å drive prosessen videre. I første omgang ønsker vi å komme frem til felles måleredskap som gjør kvalitetssikringsarbeidet vi bruker sammenlignbart.

I løpet av dagen var vi inne om mange viktige tema som det ikke var nok tid til å behandle på en god nok måte pga tidsrammen. Vi ønsker å gå videre med disse i kommende nettverkssamlinger.