Det vil bli satt sammen et kull bestående av helsepersonell med behandleransvar for pasienter med spiseforstyrrelser ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) eller barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP), som arbeider med målrettet behandling av pasienter med spiseforstyrrelser. Programmet vil strekke seg over et år.

Nytt av året er at vi ønsker å tilby et enda mer spesialisert program enn tidligere og ønsker å gi deltakerne økt kompetanse i evidensbasert praksis/teori. Dette vil vi gjøre ved å tilby grundig opplæring i familiebasert terapi (Family Based Therapy for Anorexia Nervosa, FBT, beskrevet av J. Lock) for de som jobber med barn og ungdom i BUP. For behandlere i voksenpsykiatrien vil vi gi grundig utdannelse i kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser (Cognitive Behavior Therapy for Eating Disorders, CBT-E, beskrevet av C. Fairburn). Det vil bli anledning for behandlere fra BUP også å delta i CBT-E-programmet slik at ungdom som begynner å bli selvstendige kan få tilbud om individualbehandling med CBT-E i BUP. Det er kommet publikasjoner som viser god effekt av CBT-E hos tenåringer (Dalle Grave 2012).

Vi planlegger to undervisningssamlinger for CBT-E og en for FBT i løpet av våren 2013. I tillegg til innføringsseminarene vil det så bli gjennomført videobaserte veiledning for deltakere som ikke er bosatt i Bergen. I disse veiledningssamlingene legger deltakerene fram sine pasienter som de har i behandling i CBT-E eller KAT-S og får veiledning av erfaren behandler. Deltakere i Bergen vil møte veileder uten bruk av video. Hver deltaker vil få 14 veiledninger i CBT- E eller 11 veiledninger i FBT. Veiledningene blir tilrettelagt slik at behandlere i BUP også vil kunne delta på veiledning i CBT-E slik at disse deltakerene kan lære begge terapiene. Hver veiledning vil være på to timer.

Denne endringen fra tidligere kull i undervisningsprogrammet vil kunne støtte poliklinikkene i å gjennomføre evidensbasert behandling på 2.linjenivå. CBT-E og FBT har best dokumentasjon for effekt på spiseforstyrrelser i de aktuelle aldersgruppene.