Det årlige Forskerseminaret i regi av Nasjonale kliniske nettverket innen spiseforstyrrelser ble holdt 4.desember 2015 ved Gardermoen Quality Airport Hotell.

gseminar2

Fullsatt seminarsal ved årets forsknings seminar!

Målsetting:     Stimulere til forskning om spiseforstyrrelser i Norge.

Målgruppe:   Forskere som er i gang med forskningsprosjekter innen spiseforstyrrelser, fagpersoner som er interessert i forskning innen spiseforstyrrelser, og ledere ved institusjoner der spiseforstyrrelser behandles.

ata ghaderiProfessor Ata Ghaderi ved Institusjonen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet (Sverige) var hovedgjest og holdt en flott og informativ seanse med tema; Kan åtstörninger forebygges (Prevention av ätstörningar) og Nyheter inom behandling (Nytt om behandling av ätstörningar).

Han påpekte at prevensjonsprogram mot spiseforstyrrelser viste størst effekt når programmet var interaktivt framfor didaktisk, rettet mot en selektiv målgruppe framfor bred målgruppe, og gjennomført av profesjonelle framfor personale generelt. Men prof. Ghaderi fremhevet også at effektstørrelsene i metaanalyser var av liten størrelse, til tross for å være signifikant, og at det var en åpenbar mangel av langtids evaluering av programmene.

«Weigh to Eat» et prevensjonsprogram mot spiseforstyrrelser!

Vi fikk en presentasjon av ulike lovende prevensjonsprogrammer, der i blant «Girl Talk» (McVey et al 2003), Student Bodies (Taylor et al 2006), Dissonans based Intervention, «Healthy Bodies» Stice E et al), «Weigh to Eat» (Neumark-Sztainer et al 1995) og «Planet health». Det ble også henvist til et program utviklet ved Karolinska Institutet: SBodyproject.se

 

Etter en nydelig lunsj ved hotellets julebuffet, fikk vi en rekke spennende presentasjoner av avlagte doktorgrader og øvrig pågående forskning relatert til ulike problemstillinger ved behandling av spiseforstyrrelser. Følgende presentasjoner ble gjennomført etter programmet:

Nye doktorgrader i 2015:
Alina Coman: “Social and ethical dimensions of neurotechnologies: Anorexia Nervosa as a case study

Line Wisting: “Comorbid type 1 diabetes and disturbed eating behaviors – Assessment, prevalence, psychological correlates and metabolic control

Line Wisting presenterer sin doktorgrad

Line Wisting presenterer sin doktorgrad

Siri Weider: ” Cognitive Functioning in Patients with Eating Disorders

Andre forskningsprosjekter:

Trine Wiig Hage: ”Do you see what I mean?”  Staff collaboration during mealtimes on eating disorder units.

Guro Årdal Rekkedal “Cognitive functioning in patients suffering from Anorexia Nervosa: a longitudinal study

Karianne Vrabel: ”Alliance and symptom improvement in inpatient treatment for eating disorder patients: A study of within-patient processes

Yngvild Danielsen: “Effectiveness of enhanced cognitive behavioral therapy (CBT-E) in the treatment of Anorexia Nervosa – a prospective multidisciplinary study

Maria Øverås: “Is overestimation of body size associated with neuropsychological weaknesses in anorexia nervosa?

Solfrid Bratland Sanda: ”STERK – styrketrening og spiseforstyrrelser

gseminar1

Solfrid Bratland-Sanda presenterer spennende pilotstudie!