Ved Norges Idrettshøyskole gjennomføres det i perioden 2014 – 2018 en stor behandlingsstudie for bulimi, overspising og uspesifikke spiseforstyrrelser. Vi rekrutterer i disse dager til nye behandlingsgrupper, med oppstart uke 7 (15.februar 2016)!

Vi har ved NIH siden 2014 gjennomført flere runder med behandlingsgrupper for de nevnte spiseforstyrrelser, og håper nå å nå ut til flere i målgruppen, rett før 5.behandlingsrunde starter. Med denne informasjon håper vi på deres hjelp:

Prosjektet har til hensikt å vurdere effekten av en ny behandlingsmetode, der veiledet fysisk aktivitet og kostholdsterapi (FAKT) brukes som behandling av bulimi, overspising og uspesifikke spiseforstyrrelser hos unge kvinner. Deltagere randomiseres til FAKT eller kognitiv atferdsterapi  (CBT), og behandlingen foregår med ukentlige treff i grupper inntil 8 personer, over totalt 16 uker.

Bakgrunnen for prosjektet er, kort fortalt, følgende bakgrunns informasjon:

  • Spiseforstyrrelser er en psykisk lidelse som primært behandles med ulike tilnærmingsmetoder hos psykolog/psykiater/atferdsterapeut.
  • Forskning viser at mindre enn 20% av de med bulimi og overspising noen gang søker hjelp for sin lidelse, og da har de som regel allerede lidd i minst 4-6 år.
  • Kognitiv atferdsterapi er dokumentert å være den mest vellykkede og også foretrukne behandlingsmetode for bulimi, og i stor grad også foretrukket for overspising.
  • Forskning viser at kognitiv atferdsterapi, til tross for å fremstå som gullstandarden i behandling av bulimi, ikke hjelper for rundt 30-50% av pasientene.
  • Det er altså behov for et bredere tilbud av behandlingsalternativer: både for å potensielt senke terskelen for å søke hjelp, men også for å kunne potensielt hjelpe de som ikke responderer på eksisterende behandlingstilbud.

DSC00757DESIGN

Deltagere rekrutteres via sosiale medier, medier, oppslag og helsepersonell. Etter screening-intervju (se noen av kriteriene nedenfor) randomiseres deltagere til CBT eller FAKT, der deltagere skal møte til gruppeterapi i en egen, fast gruppe på inntil 8 personer. Det er totalt 20 behandlingstreff á 90-120 minutter fordelt på 16 uker.

Før og etter behandling, samt ved oppfølging 6mnd- , 12mnd- og 24 mnd etter behandling, innkalles alle deltagere til kartleggingsdager. Kartleggingen innebærer måling av hvilestoffskifte, benmineraltetthet og kroppssammensetning (DXA), blodprøve, besvarelse av en rekke psykologiske instrumenter, samt en test av kondisjon og styrke.

MÅLGRUPPE

Vi søker kvinner mellom 18 og 40 år, med BMI mellom 17,5 og 35. De bør fortrinnsvis bo i nærhet av Oslo, ettersom ukentlig behandling skjer ved NIH (dersom deltager dekker reiseutgifter selv, kan øvrige også inkluderes). Deltagere skal ikke være gravide, ikke være aktivt konkurrerende idrettsutøvere, ikke være under annen behandling eller ha mottatt kognitiv terapi de siste 2 årene, og ikke ha alvorlige tilleggsdiagnoser. Dette screenes det også for under telefonintervju!

Offentlig tilgjengelige rekrutteringsnettsider finnes her:

FAKT REKRUTTERING

Klikk på bildet for å komme til ekstern link!