Tidligere og nåværende forskere tilknyttet Norges Idrettshøyskole ønsker velkommen til presentasjoner under ACSM kongress i Boston Juni 20016:

acsm