28.-30. juni 2016 ble konferansen Appearance Matters arrangert for syvende gang ved The Royal College of Surgeons i London. Her følger referat fra kongressen fra MSc Christine Sundgot-Borgen! 

Konferansen arrangeres av The Center for Appearance Research og tilbyr et forum for forskere og klinikere som spesifikt fokuserer på psykososial forskning, teori og praksis/behandling knyttet til utseende-relaterte tema.

Konferansens fokus rettes spesielt mot anvendt forskning, og i løpet av kongressen gis deltakerne en mulighet for å få en innføring i det som pågår av forskning på feltet, og ikke minst til aktiv deltagelse i form av work-shops og diskusjoner.
Presentasjonene innenfor feltet kroppsbilde presenterte temaer som;
•Kroppsbilde fremmende intervensjoner
•Kroppsbilde bland barn, ungdom, voksne og eldre
•Kroppsbilde blant gutter og menn
•Årsaksforhold knyttet til negativt kroppsbilde
•Forebygging og forståelse av spiseforstyrrelser
• Kroppsbilde og familierelasjoner
• Kroppsbilde og arbeid relatert til synlige misdannelser

Bilde; Runi Børresen

Bilde; Runi Børresen

Deltakere og bidragsytere på kongressen representerte en bredde av faglig forankring /profesjoner, hvor fagområder som psykologi, sosiologi, idrettsfag, pedagogikk, fysioterapi, markedsføring, økonomi/business, administrasjon/ledelse var fagområder/profesjoner som var representert i programmet.
Årets høydepunkt var følgende foredragsholdere;
• E. Stice, Ph.D. med presentasjon av intervensjonsprosjektet «Body project»
• S.Bryn Austin, ScD, med formidling av progresjonen i forskning rundt kroppsmissnøye
• N. Piran, Ph.D. med presentasjon av Embodiment
• Panel debatt med tittel «Big business, Beauty, and Body image» med følgende paneldeltagere; Susi Orbach, Jo Swinson, James Partridge OBE, Meaghan Ramsey, Florence Adepoju, Elena Rossi og Caryn Franklin MBE.
Årets «Take-homes» fra konferansen
✓ Det er et behov for konsensus på begreper og definisjoner i kroppsbilde-feltet.
✓ Det er et behov for intervensjoner som styrker et positivt kroppsbilde, sett opp mot tidligere forskning som kun har sett på muligheten for å redusere kroppsmissnøye. I det forebyggende arbeidet må vi ha fokus på å redusere risiko for uhelse samtidig som vi styrker helsefremmende faktorer.
✓ Vi må øke mangfoldet av populasjoner vi forsker på. Begge kjønn og flere aldersgrupper blir sentralt å inkludere fremover.
✓ Det er behov for implementering av forskningen som har vist effekt.
✓ Vi må formidle forskning på kroppsbilde i større grad, til et bredere publikum, og på en enklere måte. På den måten vil sjansen for implementeringsmuligheter øke.
✓ Eksisterende intervensjoner har fokusert må mikromiljø nivået, men det er nå behov for studier som intervenerer på makromiljø nivå. Hele den sosioøkologiske modellen må tas hensyn til skal vi klare å forebygge kroppsmissnøye og fremme et positivt kroppsbilde.
✓ Forebygger vi, forebygger vi også kostnadene relatert til et problem. Dette må politikere og andre beslutningstagere bli gjort bevisst på med konkrete tall.
Paneldebatten avsluttet med en sterk melding av James Partridge (OBE); «We are having a global body image crisis…»

Relevante linker
Appearance Matters
http://www1.uwe.ac.uk/hls/research/appearanceresearch/events/appearancemattersconference.aspx
The Strategic Training Initiative for the Prevention of Eating Disorders – STRIPED

About Us

Centre for Appearance Research
http://www1.uwe.ac.uk/hls/research/appearanceresearch.aspx
The scar free foundation
http://scarfree.org.uk/
Dove self-esteem project
http://selfesteem.dove.us/