En fullsatt seminarsal ved Gardermoen Radisson Blue hotell vitnet om stor interesse for seminaret om overspisingslidelse (Binge Eating Disorder, BED) i regi av RASP, november 2016. Her følger et kort referat!

EDIT: filer med presentasjonene er nå tilgjengelig i referatet!

Professor Øyvind Rø ønsket velkommen til seminardag og innledet med å fremstille en del fakta og å stille spørsmål til refleksjon gjennom seminardagen.

 • Det er et dårlig behandlingstilbud til personer med overspisingslidelse i Norge.
  • Oftest tilbys det et «behandlingstilbud» der vektreduksjon er hovedfokus (diett og trening).
 • Skal man primært adressere «maten» eller «følelsene» ved behandling, og hva gjør man med samsykeligheten?

Programmet for dagen var variert, og ba på både brukererfaringer og erfaringer fra terapeuters ståsted.

debDeborah Lynn Reas, som til daglig jobber ved RASP, var invitert til å utrede om diagnose-bestemmelser og behandlingstilbud for overspisingslidelse. Hun startet med å referere til «the 9 myths about eating disorders«, opprinnelig fremstilt av Cynthia Bulik. Videre presiserte hun diagnose kriteriene for diagnose overspisingslidelse, med en gradering av alvorlighetsgrad (mild [1-3 overspisinger pr uke], moderat [4-6g/uke], alvorlig 8-13g/uke], og ekstrem [>14g/uke]).

Hun brakte videre opp spørsmålet om hvorvidt det norske diagnosebegrepet «overspisings lidelse» er et godt valg, da begrepet lite diskriminerer mellom generell overspising og en patologisk form for overspising (overeating or binge eating?):

 • Har overspisingen et tap av kontroll, eller ei?
 • Skjer overspisingen i en offentlig situasjon (der også andre spiser mye), eller kun når man er alene?
 • Skjer overspisingen i ulike situasjoner/settinger, eller kun ved negativt stemningsleie?
 • Sjer overspisingen på bakgrunn av triggere, eller uavhengig av slike?
 • Spises det med normal hastighet, eller svært raskt?
 • Fører overspisingen til en lett anger/oppgitthet, eller fører den til en overveldende følelse av anger, skam og stress?

Deborah belyste videre ulikheter i DSM-5 og ICD-10 (hvor sistnevnte antas å komme med en revidert utgave i 2018). Med ICD ser man et fokus og diskusjon rundt tematikken «does size matter»: betyr det noe om overspisingen er subjektiv eller objektiv, så lenge personen det gjelder selv opplever tap av kontroll? Å ta stilling til hva som er objektiv overspising er dessuten utfordrende i vår moderne matkultur, der porsjonsstørrelser stadig gjøres større, og store måltider normaliseres. Overspisingen må helt klart vurderes i forhold til kontekst (feks «hvor fort spises det», «i hvilken situasjon spises det» osv). Fra DSM-miljøet løftes det frem spørsmål om hvorvidt overevaluering av kropp/vekt/figur må være tilstede for å kvalifisere til diagnosen BED.

Flere deltakere rundt i salen nikket bekreftende da Deborah presenterte statistikk som viser til at majoriteten med en overspisingslidelse opplever overvekt før forløpet videre; med dietter og/eller utvikling av selve overspisingslidelsen (ref: Reas & Grilo 2007). Det er da også verdt å merke seg at overvekt er en av hovedgrunnene for å bli utsatt for mobbing i skolen (40%); en viktigere årsak enn feks seksuell legning eller skoleprestasjon.

deborahbed

Deborah underviser

En oppsummering av behandling som er utprøvd for BED finnes publisert: Management and outcomes of Binge-Eating Disorder (2015).

Deborah runder av med å anbefale dannelsen av en norsk forening tilsvarende The Binge Eating Disorder Association; BEDAonline.com

 • Presentasjonen til Deborah finner du her!

BRUKER ERFARINGER:  Deretter fulgte det to seanser der to personer; Mona Larsen og deretter Per Møller Axelsen, forteller om sine erfaringer og det å leve med en overspisingslidelse. De fortalte litt om sin personlige bakgrunn og historie, om sine erfaringer i møte med behandlings apparatet, og deretter om hva som er deres teknikker for å klare å leve med – og i håpet om å komme seg videre fra, sin overspisingslidelse.

Fra presentasjonen til Kristin S Ueland og Silje Helen Moen, der erfaringer og praksis fra BED-behandling ved Sykehuset i Vestfold presenteres.

Fra presentasjonen til Kristin S Ueland og Silje Helen Moen, der erfaringer og praksis fra BED-behandling ved Sykehuset i Vestfold presenteres.

Kristin S Ueland (psykiatrisk sykepleier) og Silje Helen Moen (psykologspesialist), begge fra sykehuset i Vestfold, presenterte deretter sitt arbeide med behandling av BED. De hadde tidligere et tilbud de omtalte som «undervegs gruppe«, som fulgte tidligere metodikk for gruppebehandling. Pasientene fortalte om god nytte av tilbudet– mye fordi de trenger lang tid, og at dette legger opp til et mer langvarig terapitilbud. I dag er dette gruppetilbudet erstattet med CBT-e gruppebehandling. De har både deltagere med bulimi-diagnose og BED-diagnose, og forteller om god erfaring fra slikt arbeide. Arbeidet har ikke pågått så lenge at de har hatt mulighet til å evaluere effekt og erfaringer opp mot det tidligere gruppetilbudet.

 • Presentasjonen fra sykehuset i Vestfold finner du her!

Videre fikk vi høre om behandlingstilbudet til seksjon for spiseforstyrrelser ved Haukeland via Signe Haugen. De bruker CBT-e kombinert med kurs på Basal Kroppskjenskap (BK). Kristine Rørtveit presenterte også kort arbeidet ved Stavanger DPS, der gruppe CBT-e også benyttes. Hun uttrykte også en bemerkelsesverdig økt etterspørsel og pågang til dette behandlingstilbudet for overspisingslidelse de siste årene, som de har tilbudt siden 2003.

 • Presentasjon fra Signe Haugen finnes her!
 • Presentasjon fra Kristine Rørtveit finnes her!

Psykologspesialist ved RASP, Marianne Garte, avrundet seminar dagen med å gi en kort innføring i hva CBT går ut på. Hun anbefalte boken til Fairburn; «Overcoming binge eating«, som nå også finnes oversatt til norsk. Ved RASP benyttes CBT-e kombinert med Dalle Graves dynamiske flertrinnsmodell.

 • Presentasjon fra Marianne Garte finnes her!

RASP har nok en gang stått for et flott seminar, der valg av seminarhotell er perfekt lokalisert nær Oslo lufthavn, pause-innslag gjør det lett å holde fokus gjennom dagen, og lunsj er en herlig buffet med variert utvalg. Programmet for dagen var en god variasjon mellom innsikt i brukererfaringer og behandlingstilbud og -erfaringer i Norge.