Det inviteres til lansering av nye retningslinjer for oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser i regi av Helsedirektoratet.

I invitasjonen finner du programmet; og lanseringen retter seg mot ansatte innen psykisk helsevern, kommunehelsetjenesten, forskere, brukere, pårørende og andre med interesse for spiseforstyrrelse.

Påmelding kan skje via denne nettsiden.

Foreløpig program:

Del 1- Ny nasjonal retningslinje
10.15-12.00: Ny nasjonal retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser legges fram. Prosjektleder Kari Aanjesen Dahle, Faglig leder og overlege Sigrid Bjørnelv, Brukerrepresentant sitt syn på retningslinjen, Silje Olsen. Spørsmål og kommentarer

12.00-12.15: NORSPIS- nasjonalt kvalitetsregister innen spiseforstyrrelser, Tove Skarbø

12.15-13.00: Lunsj

Del 2 – Rådslag
13.00-15.30: Rådslag for pakkeforløp spiseforstyrrelser for barn og unge
Overordnet plan for innholdet i pakkeforløpet, Hanne Elisabeth Strømsvik. Spørsmål og innspill

15.30- 16.00 Oppsummering og avslutning