Under mandagens seminar i regi av NSFSF ved Norges Idrettshøyskole ble utfordringene med å jobbe med helsefremmende atferd løftet fram. Hvordan kan man forebygge og behandle overvekt uten å påføre skam, redusert selvbilde, redusere motivasjon for endring, og øke risiko for spiseforstyrret atferd?

Leder for NSFSF, professor Jorunn Sundgot-Borgen, startet seminardagen med å ønske velkommen og å presentere dagens program og foredragsholdere. Det er ikke til å legge skjul på at det overraskende, sene snøfallet forårsaket en del forsinkelser for både seminardeltagere og foredragsholdere. Men med små justeringer i programmet, ble det likevel en vellykket gjennomføring av presentert program.

Spiseforstyrrelser er en psykisk lidelse!!! Det er ikke bare å «ta seg sammen»! -Kristin S. Ueland

Kristin S Ueland startet dagen med å fortelle oss om hva spiseforstyrrelser er, og hvordan de utarter seg og kan gjenkjennes. Hun delte av egen praktisk erfaring og gav innblikk i hvordan man tilnærmer seg en klient med spiseforstyrrelser i det første møtet, samt hvordan man i større grad kan involvere vedkommende i egen endringsprosess.

 

Deretter tok Therese F Mathisen over, og fortalte om konsekvensene når helsefokuset tar overhånd. Sentralt i hennes budskap lå oppfordringen til fagfolk om å tørre tro på egen mistanke, når livsstilen hos fremtredende profiler fremstår for ekstrem. Sunne virkemidler, som fysisk aktivitet og forbedret kosthold, gir ikke nødvendigvis bedret helse eller prestasjon, dersom fokuset er ensidig, overdrevent og restriktivt. Dernest fikk seminardeltagerne enn liten tyv-titt på foreløpige resultater fra helsekartleggingsprosjektet «Fitness helse».

Etter pause fortsatte Monica K. Torstveit og fortalte om konsekvensen av mangelfullt energi- og næringsinntak for optimal beinutvikling og -vedlikehold. Hun presenterte funn fra bla egne studier, som fant sammenheng med at faktorer som restriktivt energiinntak, menstruasjons-forstyrrelser og lav benmasse, alle økte risiko for skader hos kvinnelige idrettsutøvere. Hun viste oss bilder av skjelettmålinger fra utøvere, som røpet helsetilstander (lav benmasse) man ikke forbinder med sunne og energiske unge idrettsutøvere. Hennes budskap «Ja til menstruasjon» handlet om å bryte myter om at det er normalt å miste menstruasjon når man trener mye. Helse går alltid foran; og prestasjonsfokuset skal aldri normalisere avvik fra naturlige biologiske prosesser!

Monica Torstveit tok turen fra Sørlandet til det snøfylte Oslo, og fortalte om skjeletthelse hos idrettsutøvere!

Jorunn Sundgot-Borgen

Seminarprogrammet bød på en variasjon mellom kunnskapsformidling om helseeffekter ved spiseforstyrret atferd, og praktiske tips om hvordan kontakte personer med spise- eller treningsforstyrret atferd, og videre hvordan man jobber med veiledning for disse. Jorunn Sundgot-Borgen tok oss gjennom en seanse som satte fokus på å tørre prate om slike vanskelige ting. Hun gav tilhørerne gode tips om hvordan man skal gå fram i møtet med en person man bekymrer seg for mht spiseforstyrrelser, og hvilke spørsmål man kan stille.

Anna Melin presenterte et knippe trenddietter og forklarte rasjonalet rundt disse. Hun startet med å løfte frem våre ernærignsmessige behov i forhold til hva vi faktisk praktiserer i vårt moderne kosthold, og satte videre fokuset på hvorfor man «går på diett». For de som følger dietter utfra et ønske om vektregulering, er fordelen at de fleste dietter faktsik gir slik vektregulerende effekt, så lenge du evner å holde deg til «kjørereglene». Med det store mangfoldet av dietter på markedet i dag, er det altså viktigst å finne en diett som man evner å forholde seg til i lengden. Men selv om de fleste diettene kan gi vektreduksjon og også har noen helsefordelaktige effekter, er det dessverre også stor risiko for feilernæring med flere av disse. For idrettsutøvere kan flere av diettene medføre for lavt energiinntak, og således gi en rekke prestasjons-begrensende effekter, og i værste fall øke skaderisikoen og forkorte utøverens aktive karriære.

Anna Melin fortalte at glutenfri diett kan gi mer uhelse enn god helse for folk som ikke har klinisk grunnlag for å følge slik diett!

Mot slutten av seminardagen var det henholdsvis Tone Anita Østrådt og Jorunn Sundgot-Borgen som sto for programmet. Tone viste til den vanskelige balansegangen når man jobber med vektreduksjon hos unge, og samtidig prøver unngå negativ effekt for selvbildet som hos noen kan forsterke eller medføre en spiseforstyrret atferd.

Snakk om identitet; man er ikke sin overvekt. Man er en person, og man har en overvekt. Hvem er du? Hva vil du? Hvordan har du det? -Tone Anita Østrådt

Jorunn avsluttet dagen med å sette fokus på vår egen framtreden og holdninger; hvilke signaler vi selv gir ved måten vi ter oss på, hva vi snakker om, og hva vi gjenspeiler i sosiale medier. Hun fortalte også om erfaringer fra et spennende intervensjonsprosjekt med fokus på å fremme kroppsbilde og forebygge spiseforstyrret atferd, som i disse dager gjennomføres i et utvalg norske skoler.

PDF-filer fra alle foredragene vil distribueres til de betalende gjestene pr mail. Blogginnlegg fra fraværende Solfrid Bratland-Sanda vil publiseres i bloggen her om kort tid.

I etterkant av seminaret ble det avholdt årsmøte i NSFSF; referat fra dette kommer i egen bloggpost.