Nå har vi oppdatert oversikten på kurs, foredrag og seminar i tiden framover, og det finnes både nasjonale og internasjonale spennende events å se fram mot. Savner du noe i oversikten? Gi oss et hint, så kan flere få vite om det!

Det nærmer seg raskt forskningsseminaret i regi av RASP, som årlig avholdes ved det sentrale knutepunktet Gardermoen. Programmet er enda ikke endelig og avklart, men «key-speaker» er alt invitert. Få med deg påmeldingsfris, og se program her.

I mellomtiden kan det være verdt å notere seg konferansen i England «Men get eating disorders too«, der blant annet Kethe Marie E. Engen og Christine Sundgot-Borgen holder workshop i bruk av og fordeler av fysisk aktivitet i tilfriskning fra spiseforstyrrelser.

Til neste år arrangeres også kongressen NEDS (Nordic Eating Disorder Society). Denne avholdes annet hvert år, og etter 2016 hvor det ble avholdt i Finland, er det i 2018 Island som står for tur. Sjekk opp «deadlines», praktisk informasjon og program her.

Verdt å nevne, er også kongressen «Appearance matters«:
Konferansen arrangeres av The Center for Appearance Research og tilbyr et forum for forskere og klinikere som spesifikt fokuserer på psykososial forskning, teori og praksis/behandling knyttet til utseende-relaterte tema. Konferansens fokus rettes spesielt mot anvendt forskning, og i løpet av kongressen gis deltakerne en mulighet for å få en innføring i det som pågår av forskning på feltet, og ikke minst til aktiv deltagelse i form av work-shops og diskusjoner. Følgende temaer blir presentert på  årets konferanse:

 • Body image
 • Visible difference
 • Conditions, injuries or treatments affecting appearance e.g. burns, craniofacial and skin conditions, cancer etc.
 • Disordered eating and weight-related issues
 • Cosmetic and reconstructive surgery
 • Gender, sexuality, identity, age and ethnicity
 • Appearance-based stigma and discrimination
 • Social and cultural influences
 • Interventions and service provision
 • Health promotion, public health and social policy
 • Research methods and ethics
 • Theory and models

 

#kompetanseInntatt…

Legg dessuten merke til det gode tilbudet av kurs og foredrag i regi av RASP.
Du kan se referat fra tidligere deltagelse ved kurset «Forståelse og behandling av spise-forstyrrelser: et introduksjonskurs«.