Det ble avholdt styremøte for NSFSF 20.09.2017, og herunder kan du finne referat fra møtet.Agenda for møtet var som følger:

  • Sak 1: Godkjenning av agenda
  • Sak 2: Velkommen til nye styremedlemmer
  • Sak 3: Selskapets økonomi; Betales kontingenten? v/Tone Anita
  • Sak 4: Nordisk kongress på Reykjavik i september 2018
  • Sak 5: Neste nordiske kongress blir vårt arrangement
  • Sak 6: Forslag til møtedatoer
  • Sak 7: Eventuelt

Møtet ble avholdt pr skype, og deltagende styremedlemmer var; Jorunn Sundgot-Borgen, Therese Fostervold Mathisen, Kristin Størby Ueland, Tone Anita Østrådt, Kethe Marie Elgesem Engen (referent).

Referat:
Sak 1: ingen innvendinger
Sak 2: NSFS har to nye medlemmer, Therese F. Mathisen er ny nestleder. Therese er doktorgradsstipendiat ved Norges idrettshøgskole og spesialiserer seg på behandling av spiseforstyrrelser. Therese er ernæringsfysiolog og representerer også styrets/selskapets ernæringskompetanse. Kethe M. E. Engen er nytt styremedlem. Kethe er doktorgradsstipendiat ved Norges idrettshøgskole og spesialiserer seg på forebygging av forstyrret spiseatferd hos ungdom.
Sak 3: Tone Anita har fortsatt ingen tilgang til bankkontoen og vi mangler dermed oversikt over selskapets økonomi. Estimert saldo, ut i fra medlemstall, utgifter i forbindelse med seminaret i april 2017 og fjorårets regnskap, er på mellom 10 og 20.000 kroner.
Antall betalende medlemmer er 35. Det ble avgjort at det ikke skal gjennomføres en purrerunde for å øke antall betalende medlemmer. Det ble ikke tatt en avgjørelse hvorvidt selskapet skal ta betalt for medlemskap. Det ble drøftet muligheten for å ha to typer medlemskap (et betalende og et ikke-betalende).
Sak 4/5: Ideelt skal alle styrets medlemmer få dekket kongressen i 2018. Den siste kongressdagen skal tema for kongressen 2020 lanseres. Dette må på plass. Vi venter med nærmere planlegging av kongress i 2020. Therese har mange gode innspill med tanke på lokale, aktiviteter og sponsorer.
Sak 6: Nye møtedato er 14.12.2017 kl 1215 og 12.03.2018 kl 1215
Sak 7:Samarbeid med det kliniske selskapet for spiseforstyrrelser: Det ble besluttet at vi er positive til et samarbeid og at Jorunn tar kontakt med Øyvind Rø for å diskutere dette.
Kursvirksomhet: Therese har laget forslag til kursdag/opplegg for treningssenterbransjen. Dette vil kunne bidra til økt kunnskap for kursdeltakere og økte inntekter for selskapet. Det ble besluttet at et slikt kurstilbud er aktuelt og skal utarbeides videre. Inntektene skal gå til selskapet og foredragsholdere.