I dagens Dagbladet får du innblikk i flere av prosjektene som forskergruppen ved Seksjon for idrettsmedisin, NIH, jobber med.Kroppsbilde hos unge, fokuset på- og ønsket om vektendring, og myter rundt kosthold og trening er noe av den kunnskap som denne forskningen fremskaffer. Hvorfor trening bør inn i behandling av spiseforstyrrelser, er et annet eksempel på kunnskap som nå fremkommer!

Les hele saken hos Dagbladet: