Finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening

Fysisk aktivitet brukes i både forebygging og behandling av en rekke psykiske og fysiske lidelser. Likevel har det i lang tid vært stor motstand mot å bruke trening som en aktiv del av behandlingen av spiseforstyrrelser, og i aktivitetshåndboken står ikke disse lidelser en gang nevnt.

I aktuelt blogginnlegg hos NIH, gjengitt av Forskning.no, redegjør forskningsgruppen bak behandlingsprosjektet PED-t for hvorfor de mener det er på tide å endre tanker om, og holdninger til, bruk av veiledet fysisk aktivitet ved behandling av spiseforstyrrelsene bulimia nervosa og overspisingslidelse.

Tiden er moden for å fronte trening i behandling av spiseforstyrrelser!

 

Rykende ferske forsknings-resultater fra prosjektet er nylig publisert i International Journal of Eating Disorder, og tidligere kvalitative studier har vært publisert hos BMJ Open (gjengitt som linker i blogginnlegget).