Mellom 2014-2016 har F.A.K.T prosjektet rekruttert behandlings villige kvinner med diagnosen bulimia nervosa eller overspisingslidelse. I prosjektet har problemstillingen vært; kan trenings- og kostholdsterapi fungere som et egnet og vellykket behandlingstilbud til denne målgruppen?Mandag 10.september disputerer Therese Fostervold Mathisen med avhandlingen:

«A randomized controlled trial of physical exercise- and dietary therapy versus cognitive  behavior therapy: treatment effects for women with bulimia nervosa or binge eating disorder»

Bildet kan inneholde: 1 person, smiler

I presentasjonen av prosjektet og phd-tesen, vil behandlingsprosjektets metoder presenteres, samt resultater fra screening av fysisk helse hos deltagere, effekt av de to behandlingsformer for overdreven og tvangsmessig trening, samt effekt på symptomer og remisjon fra lidelsene.

Presentasjon og forsvar er åpen for publikum, og avholdes ved Norges Idrettshøyskole kl 13.00-16.00 førstkommende mandag; 10.september.