Komité for kongress

Den nordiske kongressen for fagfelt relatert til spiseforstyrrelser gikk nylig av stabelen på Island. Kongressen samler klinikere og forskere annethvert år, og formidler nyeste funn og erfaringer i forebygging, behandling og oppfølging av personer med spiseforstyrrelser.

Temaet for den Nordiske kongressen var i år «Eating disorders versus healthy lifestyle» og forskere fra det norske miljøet var sterkt representert i programmet (da referent her kun var tilstede på et utvalg av disse presentasjoner, er ikke alle de norske bidrag beskrevet her!).

Fullsatt sal under åpningen av kongressen!

Kongressen ble åpnet av den Islandske helseministeren Alma D. Möller og etterfulgt av en felles-sesjon med en av fagfeltets mest kjente forskere, prof. Cynthia Bulik.

Prof. Jorunn Sundgot-Borgen

Etter lunsj var det styreleder i det norske selskapet, prof. Jorunn Sundgot-Borgen, som avsluttet felles-sesjonen med en lengre presentasjon av kunnskapsnivået rundt bruk av fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser er et av svært få fagfelt som enda ikke har hverken retningslinjer eller inngående erfaring i bruk av fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Årsaken er trolig at fagfeltet til nå har vært dominert av fagpersoner innen psykologi (les: mindre kunnskap om bruk, gjennomføring, og effekter av fysisk aktivitet på fysisk, psykisk og sosial helse), samt det faktum at tvangspreget trening blant pasientene er et alvorlig sykdoms symptom som assosieres med et vanskeligere behandlings forløp og vanskeligere å oppnå behandlingsresultat. Prof. Sundgot-Borgen viste til evidens for alle de positive fysiske og psykiske effekter ved fysisk aktivitet det finnes, og hvilken rolle disse effektene kan tenke seg å ha når det gjelder forebygging og behandling av spiseforstyrrelser. Avslutningsvis viste hun også overordnet til de erfaringer og resultater hennes forskningsmiljø har funnet gjennom både pilotstudie, case studie og den nylige media-omtalte RCT’en som er gjennomført ved NIH som Therese Fostervold Mathisen forsvarte ved sin avhandling forrige uke.

Torsdag sto de intervensjons-ansvarlige forskerne bak «The Norwegian Healthy Body Image» (Prosjektbeskrivelse del 1 og -del 2) prosjektet fra NIH (PhD-stipendiatene Kethe M.E. Engen og  Christine Sundgot-Borgen) for en engasjerende og kreativ workshop foran interesserte klinikere.

Christine Sundgot-Borgen, Monica Klungland Torstveit, Kethe M.E. Engen, Jorunn Sundgot-Borgen

Bakgrunnen for og metoden i deres skoleintervensjon ble beskrevet, raskt etterfulgt av en spennende del der publikum ble invitert med som delaktige i presentasjonen.

Deler av intervensjons-materialet ble utprøvd på publikum, og flere smilte anerkjennende eller opplevde en økt selvinnsikt i tanke-, reaksjons- og atferdsmønstre relatert til typiske situasjoner fra hverdagen hvor våre holdninger til kropp/utseende og helse ble utprøvd. Forskerne fremsto som svært forberedt og samkjørte, og klarte på en engasjerende måte å fange publikums interesse!

Etter lunsj på torsdag, var det den mye omtalte – og revolusjonerende behandlingsstudien, PED-t (FAKT) som ble presentert. Her ble både kvantitative og kvalitative resultater løftet fram, ved en samlet presentasjon fra Therese Fostervold Mathisen (PhD) og PhD-stipendiat ved Universitetet i Tromsø, Maria Bakland. Som en forlengelse til presentasjonen av prof Jorunn Sundgot-Borgen dagen før, viste disse resultatene enstemmig positive resultater fra bruk av trening som en sentral del av behandling av unge damer med bulimia nervosa og overspisingslidelse.

Gunn Pettersen, Maria Bakland, Jorunn Sundgot-Borgen, Jan Rosenvinge, Therese Fostervold Mathisen

Det var ikke vanskelig å skue overraskelsen blant publikum, som var svært interessert i metoden som var benyttet i denne terapien. Kobinasjonen av rykende ferske og overbevisende behandlingsresultater sammen med resutater fra kvalitative dybdeintervjuer av terapeuter og deltakere gav god innsikt få har sett maken til.

Siste bidrag fra NIH profiler var fredag morgen, da interessegruppen for det nordiske samarbeidet, «sport and exercise», holdt workshop med tittelen: «Therapeutic effects of strength training in treatment of eating disorders». Her var hele 4 av 5 bidragsytere tidligere eller nåværende ansatte ved NIH. Deres erfaring med bruk av styrketrening i behandling av spiseforstyrrelser, samt formidling av sentrale fysiologiske forhold man må ta hensyn til ved slik terapi, ble godt mottatt blant interesserte nordiske fagfeller. Sammen gav de publikum en god og helhetlig innsikt i fysiologiske responser til styrketrening, viktige treningsprinsipper, overdreven og tvangspreget trening og styrketrening og effekt på benhelse. I tillegg fikk publikum en grundig, men lett forståelig innføring i energi- og næringsbehov i forbindelse med styrketrening.

Therese Fostervold Mathisen, Anna Melin, Monica Klungland Torstveit, Jorunn Sundgot-Borgen, Solfrid Bratland-Sanda